Obwieszczenie z 23 kwietnia 2024 r. o wszczęciu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla zadania ”Budowa linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec – Warka”.