Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego