Zgodnie z Uchwałą nr LV/393/2022 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice,  odbiór bioodpadów z nieruchomości od  2023r. będzie ograniczony limitem do 8 worków o pojemności 120l  wystawianych wg harmonogramu.


Aktualizacja 28.04.2023

Szanowni Mieszkańcy,

Od dnia 04.05.2023r. bioodpady przekraczające limit odbioru – 8 worków na każdy termin odbioru wynikający z harmonogramu – bezpośrednio z nieruchomości, można nieodpłatnie dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Słabomierzu- Krzyżówce. Bioodpady  należy wrzucić bez worków do kontenera wskazanego przez pracownika PSZOK. Właściciele działek rekreacyjnych oraz zadeklarowanych nieruchomości z kompostownikiem nie mają prawa nieodpłatnie skorzystać z tej opcji. Obsługa PSZOK ma obowiązek zażądać od osoby dostarczającej odpady, dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ważnej na dany rok kalendarzowy, jako potwierdzenie przynależności do systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Radziejowice.  

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 7:00 – 15:00
Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 15:00
z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt.

Tel. 46 857-11-66