W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz znikomą ilością opadów atmosferycznych apeluję o zaprzestanie, szczególnie w godzinach od 18.00 do 23.00, napełniania basenów i oczek wodnych, mycia pojazdów, podlewania i zraszania trawników oraz o ograniczenie podlewania przydomowych ogródków.

Nadmierne zużycie wody powoduje spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a także może doprowadzić do wystąpienia przerwy w jej dostawie.

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje zakaz czerpania wody z hydrantów z wyjątkiem poboru wody do celów przeciwpożarowych.