Szanowni Mieszkańcy i Działkowcy, apeluję o rozsądek przy paleniu ognisk na Waszych posesjach.

Co do zasady nie ma generalnego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Nie oznacza to jednak, że można spalać wszystko i w dowolnym miejscu.

Ognisko nie może powodować zagrożenia oraz emitować nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu.

Palenie w ognisku odpadów zielonych z reguły powoduje znaczne zadymienie, a tym samym uciążliwość dla nieruchomości sąsiednich.

Nie należy rozpalać ogniska w czasie wietrznej pogody. Sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia i dymu na sąsiednie tereny, co zwiększa prawdopodobieństwo skargi sąsiadów oraz wezwania odpowiednich służb. Również rozpalanie ogniska przy drodze może wiązać się z interwencją policji ze względu na możliwe utrudnianie kierowcom widoczności.

Zdecydowanie nie powinno się palić ogniska, kiedy temperatura powietrza jest bardzo wysoka i panuje susza. Brak opadów wysusza roślinność, a ognisko stwarza sytuację do łatwego zajęcia się ogniem przyległych terenów.

Właściciel nieruchomości może rozpalić ognisko na własnej posesji, pod warunkiem że:

  1. nie zrobi tego w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
  2. zachowa co najmniej 4 metry odległości od granicy działki sąsiedniej,
  3. zachowa co najmniej 10 m odległości od miejsca omłotów (stogów słomy lub siana) i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
  4. zachowa co najmniej 100 m odległości od granicy lasu.

W ognisku nie wolno spalać śmieci.

Zasady bezpiecznego rozpalania ogniska na działce:

  1. Wybierz miejsce w ogrodzie oddalone od roślinności, najlepiej minimum 6 metrów od drzew.
  2. Przygotuj bezpieczny krąg ogniskowy, np. wyłożony kamieniami.
  3. Odseparuj miejsce na ognisko, np. wysypując piach, żwirek, wykładając kamieniami, betonowymi płytami czy cegłą.
  4. Zadbaj o bliskość do źródła wody albo przygotuj kilkanaście litrów wody do ewentualnego gaszenia rozprzestrzeniającego się ognia.
  5. Nigdy nie zostawiaj niewypalonego ogniska. Ugaś je przed odejściem i upewnij się, że nic się już nie żarzy.

W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia, m.in. wyżej wymienionych zasad oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych oraz porządkowych.

Wójt Gminy Radziejowice
Artur Jankowski