Panie i Panowie
Starostowie Powiatów
Prezydenci miast na prawach powiatu

wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa
mazowieckiego.
W związku z tym za Państwa pośrednictwem apeluję do wszystkich hodowców,
właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą
ograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto proszę o zachowanie szczególnej ostrożności
i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw. To od Państwa
zależy, czy zagrożenie zostanie ograniczone. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się ograniczyć
rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze. Dotychczas
ogniska wysoce zjadliwej grypy u drobiu (HPAI) pojawiły się w powiecie gostynińskim
i łosickim. W związku z tym, zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami, wyznaczam obszary,
w których obowiązują ograniczenia, obejmujące powiaty, w których wystąpiło zakażenie,
jak i znajdujących się w promieniu ok. 10 km od ogniska (w tym przypadku powiat siedlecki
i płocki). Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji (źródłem zakażeń były
najprawdopodobniej dzikie ptaki) konieczna jest szczególna ostrożność na terenie całego
województwa.
Przypominam, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zgodnie
z jego zapisami:
Hodowcy powinni:
‒ unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
‒ myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem
utrzymywanym w stadach przydomowych,
‒ myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt
z surowym mięsem drobiowym,
‒ przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone
wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
‒ stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany
jest drób;
‒ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
Hodowcy nie powinni:
‒ dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków
sprawiających wrażenie chorych;
‒ karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
‒ poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do
których dostęp mają dzikie ptaki;
Informuję również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/, który
zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy
dla drobiu, ale nie jest zagrożeniem do ludzi. Niemniej jednak, ze względu na możliwość
mutacji wirusa, hodowcom drobiu zaleca się szczepienie przeciwko grypie ludzi, które jest
powszechnie dostępne.
Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich
osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Z poważaniem Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Ulotka dotycząca bioasekuracji w związku z ptasią grypą. Treść poza kontrolą autora
Ulotka dotycząca bioasekuracji w związku z ptasią grypą. Materiał przesłany przez Urząd Wojewódzki. Treść ulotki poza kontrolą autora.