W związku z komunikatem o zawieszeniu spotkań informacyjnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że zawieszone są wyłącznie spotkania informacyjne
przeprowadzane w terenie.

W ramach prowadzonych prac projektowych i działań informacyjnych można składać opinie do zaproponowanych rozwiązań.

W związku z tym, prosimy i zachęcamy mieszkańców do składania opinii na adres biura
projektowego:

  • pocztą e-mail (skan lub zdjęcie obu stron formularza) na adres: oaw-dk92-s7@trakt.eu,
  • pocztą tradycyjną na adres: TRAKT Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice,
    w terminie do 28 marca 2023 r. (decyduje data wpływu).

FORMULARZ OPINII W POSTACI PLIKU PDF DO POBRANIA

Treść przesłanej informacji