INFORMACJA Wójta Gminy Radziejowice z dnia 26 marca 2024 r.

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2408), informuję, że w dniu 7 kwietnia 2024 r. organizowany jest bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Gminy Radziejowice.