„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.
Dh. Stanisława Szymczaka

Wieloletniego Prezesa OSP Radziejowice
Łącząc się w bólu, składamy wyrazy współczucia
Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom,

Przewodniczący Rady Gminy RadziejowiceWójt Gminy Radziejowice
/-/ Grażyna Górka
wraz z Radnymi i Sołtysami
/-/ Urszula Ciężka
wraz z Pracownikami Samorządowymi