Trzeciego maja Gmina Radziejowice uczciła 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody zostały połączone z modlitwą z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.

O godz. 12.00 w kościele pw. św. Kazimierza, królewicza w Radziejowicach została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Strażaków.

W uroczystości udział wzięli: – Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie – st. bryg. mgr inż. Mariusz Tymoszewicz, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP – dh Waldemar Suski, samorządowcy:  Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice – Grażyna Górka wraz z Radnymi oraz nowowybranymi radnymi IX kadencji, Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka z pracownikami urzędu, Wójt elekt gminy Artur Jankowski, st. bryg. w stanie spoczynku Andrzej Oklesiński sołtysi, poczty sztandarowe wraz ze strażakami z OSP Radziejowice, OSP Korytów i OSP Kuklówka wraz ze swoimi drużynami MDP, MDP Żyrardów, poczty sztandarowe wraz z Dyrektorami i uczniami ze szkół podstawowych z Radziejowic, Korytowa A i Kuklówki Radziejowickiej, Harcerze z 10 Drużyny harcerskiej z Kuklówki Zarzecznej, Harcerze z 77 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego z Korytowa A oraz mieszkańcy Gminy Radziejowice.

Okolicznościową homilię wygłosił Proboszcz ks. Henryk Andrzejewski, a liturgię swoim śpiewem ubogacił chór GAUDEAMUS. 

Po zakończonej mszy świętej wszyscy zebrani udali się w pochodzie na plac vis a vis urzędu gminy. Korowód prowadził Dowódca uroczystości druh Artur Szczepanik, a za nim szli harcerze którzy nieśli wielką flagę Polski.

Uroczystego wciągnięcia flagi na maszt dokonał poczet flagowy z OSP Radziejowice, a wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy pod przewodnictwem chóru GAUDEAMUS.

W pierwszej części uroczystości Wójt Gminy Urszula Ciężka podziękowała wszystkim za  wspólne świętowanie uroczystości patriotycznych oraz za 12 lat współpracy podczas pełnienia funkcji Wójta Gminy Radziejowice. Głos zabrał również Wójt elekt Artur Jankowski, który podziękował za udział w uroczystości, za uczestnictwo w wyborach samorządowych, a strażakom złożył wyrazy najwyższego uznania i szacunku życząc jednocześnie samych bezpiecznych interwencji.

Okolicznościowy występ artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego z Kuklówki Radziejowickiej.

W drugiej strażackiej części uroczystości Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Kuklówka złożyły uroczyste ślubowanie przystąpienia do braci strażackiej. Następnie wręczono medale i wyróżnienia dla druhen, druhów oraz członków MDP. Pani Wójt złożyła strażakom najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wszystkie wspólne lata, za zaangażowanie w działania samorządu i za to, że zawsze mogła na nich liczyć.  Prezesi jednostek odebrali okolicznościowe dyplomy, a 3 najaktywniejszych strażaków
z każdej jednostki otrzymało podziękowania i drobne upominki.

Strażacy podziękowali Pani Wójt za wieloletnią i bardzo dobrą współpracę z jednostkami OSP z całej gminy, a nowowybranemu Wójtowi życzyli wytrwałości w dążeniu do celów, które będą służyły braci strażackiej oraz społeczności Gminy Radziejowic

Tekst,: JK,

foto: Życie Żyrardowa