1 maja mija 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Należymy do europejskiej wspólnoty i podzielamy takie wartości, jak godność, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka. Bycie jednym z członków UE wiąże się również z możliwością finansowania wielu rozwojowych inwestycji, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Członkostwo w Unii Europejskiej to szereg korzyści dla całej Polski i poszczególnych regionów. Przez 20 lat naszego członkostwa w UE w całej Polsce, w tym na Mazowszu zaszło wiele zmian, dzięki którym podniósł się komfort życia jego mieszkańców. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej  poprawiły się warunki komunikacyjne, rozwinął się niskoemisyjny transport oraz przeprowadzono liczne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Mazowszanie zyskali także lepszy dostęp do usług medycznych oraz edukacyjnych. Dofinansowanie na renowację oraz poszerzenie oferty kulturalnej pozyskały takie instytucje, jak teatry i ośrodki kultury. Unia Europejska pomogła również potrzebujących mieszkańcom Mazowsza. Wsparciem zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – m.in. osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotni, osoby niesamodzielne oraz osoby starsze.

Z okazji 20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w całym kraju, a także za granicą, organizowane będą różne wydarzenia, jak konferencje, warsztaty, szkolenia, imprezy plenerowe czy pikniki rodzinne. Odwiedź stronę internetową, utworzoną przez Komisję Europejską i znajdź interesujące wydarzenia w Twojej okolicy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://20latwue.pl/

20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej