Korespondencja w sprawie interwencji poselskiej Pana Arkadiusza Iwaniaka Posła na Sejm RP.
W załączeniu:

Skan treści przesłanej interwencji

Odpowiedź skierowana do Pana Posła przez Wójta Gminy Radziejowice