Wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich
przekazujemy serdeczne życzenia i podziękowania
z okazji przypadającego 11 marca
Dnia Sołtysa

Dziękujemy Państwu za dotychczasową pracę
oraz zaangażowanie działalność na rzecz rozwoju
Gminy Radziejowice oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Życzymy Wam zdrowia i pomyślności w życiu osobistym
oraz wielu sukcesów w realizacji wszelkich
sołeckich zamierzeń i planów.

Przede wszystkim zaś mamy nadzieję, że satysfakcja
płynąca z pracy na rzecz Waszych małych ojczyzn
będzie niewyczerpanym źródłem energii
i pozytywnej motywacji przez wiele kolejnych lat.