Gmina Radziejowice, jako organizator publicznego transportu zbiorowego pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

29 listopada 2022 r. Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny Górniewskiej podpisała umowę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na udzielenie dopłaty w kwocie 399 259,20 zł.

Dzięki wsparciu środków zewnętrznych od stycznia 2023 roku gmina uruchamia 5 linii autobusowych o łącznej długości 121,6 km w następujących relacjach:

Linia 1:  Korytów A Szkoła –  Podlasie ul. Kwiatowa

Linia 2: Słabomierz -Wiadukt, Kuklówka Radziejowicka – Szkoła, p. Budy Józefowskie, Nowe Budy

Linia 3: Radziejowice  Kubickiego- Radziejowice -Szkoła p. Zboiska, Krze Duże

Linia 4: Radziejowice  Kubickiego – Kuklówka Zarzeczna – ul. Babie Lato p. Krze Duże, Adamów

Linia 5: Korytów  ul. Polna – Korytów – Polna p. Zazdrość, Benenard

Trasy autobusowe uwzględniają nowe przystanki ( Słabomierz – Krzyż,  Chroboty ul. Pogodna, Podlasie Kwiatowa, Krzyżówka Wypoczynkowa,  Adamów-Wieś – Olszowa) określone uchwałą nr LVIII/413/2022 z dnia 28.11.2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

Nowe rozkłady jazdy, które obowiązują od 1 stycznia 2023 roku.