kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Kolejny sprzęt komputerowy trafił do szkół i przedszkola

Zdalna szkołaDo Gminy Radziejowice trafił kolejny sprzęt do nauki, zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. Laptopy zgodnie z zapotrzebowaniem zostały przekazane do szkół w Radziejowicach i Korytowie A oraz do Przedszkola Gminnego w Radziejowicach.

15 maja ruszył drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym Gmina Radziejowice również będzie wnioskowała o dofinansowanie na zakup kolejnego sprzętu związanego ze zdalną nauką. Pomoc z drugiej tury konkursu kierowana jest głównie na wsparcie rodzin wielodzietnych (3+), które są najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe. Dzięki pozyskanym środkom wsparcie w zakresie zdalnego nauczania trafi do jeszcze większej liczby osób i umożliwi sprawniejszą realizację zdalnych lekcji nauczycielom oraz uczniom.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Opublikowano: 20 maja 2020 10:29

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 321

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.