kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

REKRUTACJA DO PROJEKTU PN. „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE- III edycja”

logotypy.png

Informujemy, że od stycznia br. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „KRTEATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1. „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita kwota projektu wynosi 412.714,08 zł, w tym 391.814,08 zł dofinansowania oraz 20.900,00 zł wkładu własnego wniesionego w dwóch formach: rzeczowej, niepieniężnej poprzez użyczenie sal na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów - w kwocie 9.100,00 zł. oraz pieniężnej poprzez sfinansowanie zadania pn. doposażenie pracowni fizycznej w kwocie 11.800,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji ogólnej na terenie gminy wiejskiej Radziejowice w 3 Szkołach Podstawowych: w Radziejowicach,
w Korytowie A i w Kuklówce Radziejowickiej w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2020 r. poprzez wdrożenie 3 programów edukacyjno-rozwojowych i kształtowanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy 80 uczniów ze szkół podstawowych z gminy Radziejowice i kształtowanie kompetencji 30 nauczycieli. Zakres projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w placówkach problemy/potrzeby i zawiera zadania polegające na:

  1. doposażeniu 3 szkół podstawowych w pomoce i sprzęt TIK do prowadzenia zajęć (w tym w pracownię mobilną dla Szkoły Podstawowej im. K.Makuszyńskiego w Korytowie A oraz drony, kamery i drukarki 3D dla wszystkich 3 szkół),
  2. doposażeniu pracowni przedmiotowych 2 szkół, (w tym międzyszkolną pracownię chemiczną w Radziejowicach i pracownię przyrodniczo-fizyczną w Kuklówce Radziejowickiej),
  3. kształtowaniu i rozwijaniu 2 kompetencji kluczowych i 5 powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u uczniów poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi (wyrównawczymi i rozwijającymi), w tym zajęciami z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz zajęciami kształtującymi kompetencje TIK (programowanie, grafika komputerowa, druk 3D, obsługa drona i obróbka filmu/zdjęć) oraz warsztatami kształtującymi umiejętności uniwersalne: innowacyjność, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętność rozwiązywania problemów,
  4. podniesieniu kompetencji kadry pedagogicznej 3 szkół podstawowych w zakresie metod i stosowania narzędzi wspierających kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz ich atrakcyjności na rynku pracy a także z wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych.

Projekt „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja” jest kontynuacją zakończonego w czerwcu 2019 r. projektu pn. „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICEkompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” oraz realizowanego od września 2019 r. projektu pn. „KOMPETENTNI Z GMINY RADZIEJOWICE – II edycja”.

Zachęcamy uczniów do zgłaszania się do udziału w ciekawych zajęciach projektowych, wśród których oprócz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających z chemii, biologii i fizyki planowane są warsztaty z nabywania umiejętności uniwersalnych (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów i praca w grupie) oraz ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA, Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I DRUKU 3D, A TAKŻE Z OBSŁUGI DRONA I OBRÓBKI FILMU/ZDJĘĆ.

Do udziału w projekcie zapraszamy również nauczycieli! Poprzez udział w szkoleniach doskonalących zdobędziecie Państwo nowe  kwalifikację, wzbogacicie swój warsztat pracy, co będzie doskonałym wsparciem awansu zawodowego.

REKRUTACJA TRWA, o szczegóły proszę pytać w sekretariatach szkół. W załączeniu regulamin i niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

logotypy.png

Opublikowano: 28 stycznia 2020 17:23

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Regulamin projektu [1.44 MB]

Oświadczenie ucznia [260.11 KB]

Deklaracja ucznia [257.59 KB]

Formularz zgłoszeniowy ucznia [223.96 KB]

Wyświetleń: 914

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.