kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Przetarg ustny nieograniczony

WÓJT GMINY RADZIEJOWICE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości: Działki nr:   65/13 o pow. 0.1254 ha, 65/25 o pow. 0.1222 ha, 65/27 o pow. 0.1209 ha, 65/29 o pow. 0.1229 ha, położone w obrębie Kuklówka Radziejowicka gm. Radziejowice

 

 1. Opis/przeznaczenie nieruchomości: wszystkie działki są nie zabudowane, uzbrojone w sieć energetyczną i wodociągową / bez przyłączy / i przeznaczone w   Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - C.MN5
 2. Cena wywoławcza:
  dz. nr 65/13 -  125 400.00 zł,
  dz. nr 65/25 -  122 200.00 zł,
  dz. nr 65/27 -  120 900.00 zł,
  dz. nr 65/29 -  122 900.00 zł,

  UWAGA - ceny zawierają podatek VAT

 3. Wadium:  w kwocie 10 000.00 zł za każdą działkę należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Radziejowice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie o. Radziejowice nr 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 24 września 2020 r. na koncie Urzędu Gminy
 4. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 29 września  2020 r o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10 w sali konferencyjnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu następnym, po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Radziejowice spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada.

Wójt Gminy Radziejowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej

tel. 46 8577171, 46 8543024.

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Wójta Gminy Radziejowice dostępne są w internecie – adres www.radziejowice.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Radziejowice.

 

 

Opublikowano: 01 września 2020 09:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 215

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.