kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Podpisanie umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

     W czwartek 23 lipca 2020 r. w budynku Resursy w Żyrardowie Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny Górniewskiej podpisała z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem cztery umowy na dofinansowanie projektów mających wpływ na rozwój naszej Gminy.

     Wniosek o dofinansowanie   „Przebudowy drogi lokalnej w miejscowości Pieńki Towarzystwo, działka o nr ewid. 95/3 obręb geodezyjny 0017 Pieńki Towarzystwo, gmina Radziejowice, powiat żyrardowskie, woj. mazowieckie”, polegający na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni 1470,00 m2 i długości 420,00 m. został pozytywnie oceniony i otrzymał dotację w wysokości 55 000,00 zł.  ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

     Na kolejne zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Radziejowice”,  Gmina pozyskała z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” kwotę 93 480,00 zł, stanowiącą 100% kosztów kwalifikowanych działań zaplanowanych w projekcie.

     Dzięki pozyskaniu środków w wysokości 20 000,00 zł. z programu  „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2020”, zostanie dokończony „Remont elewacji budynku OSP Radziejowice”.

     W miejscowości Budy Józefowskie zostanie zrealizowane zadanie pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach Józefowskich”, na które pozyskano z Programu  Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 kwotę 10 000,00 zł.

     Takie wydarzenia, jak to dzisiejsze stanowi dla samorządu Gminy Radziejowice nagrodę za trud włożony w przygotowanie wniosków aplikacyjnych i dokumentacji projektowej, a dla mieszkańców jest zapowiedzią kolejnych zmian poprawiających jakość życia na terenie Gminy.

Tekst, foto: W.M., J.K.

Opublikowano: 24 lipca 2020 09:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 311

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.