kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Nowy samochód i sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla strażaków z Gminy Radziejowice

nowe_logo_gminy.pnglogo_wfosigw.jpglogo_mazowsze.jpglogo_psp.jpg

 

W Ochotniczej  Straży Pożarnej w Radziejowicach pojawił się oczekiwany przez strażaków nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki MAN TGM 18.340.

Gmina Radziejowice zrealizowała projekt: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 dla OSP Radziejowice”. Gmina dokonując zakupu pojazdu o wartości 848 700,00 zł pozyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

  1. Środki własne gminy - 273 700,00 zł
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie – 300 000,00 zł
  3. Marszałek Województwa Mazowieckiego - 100 000,00 zł
  4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ze środków KRSG - 175 000,00 zł

Obecnie trwa doposażenie samochodu w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który został zakupiony m.in ze środków zebranych przez strażaków podczas „Lanego Poniedziałku”.

 Oprócz zakupu samochodu Gmina Radziejowice dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie oraz środków z funduszy sołeckich i środków OSP zrealizowała następujące projekty:

1. „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Kuklówka” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9 135,00 zł, www.wfosigw.pl

2. „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Korytów” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 000,00 zł www.wfosigw.pl” .

W ramach projektów jednostki zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy o wartości około 40 000,00 zł, m.in. ubrania specjalne, wentylatory oddymiające, poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe, piłę do cięcia drewna i pompę szlamową.

Oficjalne przekazanie pojazdu oraz sprzętu z udziałem przedstawicieli jednostek dofinansowujących odbędzie się podczas obchodów „Święta Chleba i Miodu” w dniu 26.08.2017 r. około godz. 14.30 na terenie GCK „Powozownia” w Radziejowicach.

Tekst: JK

Foto: EŚ

Opublikowano: 01 sierpnia 2017 22:27

Kategoria: Aktualności

Filmy:

  • Miniatura video

Wyświetleń: 1591

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.