Parafia rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza Królewicza w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3, reprezentowana ks. Henryka Andrzejewskiego – Proboszcza parafii, działając na podstawie uchwały nr IV/20/2024 Rady Gminy Radziejowice z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radziejowice dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza w Radziejowicach na prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, W związku z uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

OGŁASZA POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE

na realizację inwestycji p.n.: ,,Remont fundamentów oraz elewacji kościoła i dzwonnicy oraz remont ogrodzenia wokół kościoła w Radziejowicach”.

Ogłoszenie postępowania następuje w konsekwencji otrzymanej Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego RPOZ/2022/10365/PolskiLad.  

Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Termin składania ofert do dnia: do dnia 29.07.2024 r. do godziny 11: 00

Załączniki:

Załącznik 2 – Dokumentacja techniczna