Informujemy, że w czasie przerwy wakacyjnej rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola lub do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych mogą skorzystać z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego DYŻURUJĄCEGO.

Po uwzględnieniu potrzeb zgłaszanych przez rodziców, a także planów placówek w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, konserwatorskich i porządkowych, w oparciu o istniejące możliwości kadrowe dyżury zastały przypisane do poszczególnych placówek następująco:

  • 24.06. – 18.07.2024 r. – oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Korytowie A;
  • 22.07. – 02.08.2024 r. – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej, (pobyt dzieci możliwy w godzinach od 7:00 do 17:00);
  • 05.08. – 30.08.2024 r. – Gminne Przedszkole im. J. Brzechwy w Radziejowicach.

Wszystkich rodziców prosimy o podjęcie decyzji, czy i gdzie będą chcieli skorzystać z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego dyżurującego.

W sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z usług przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prosimy o składanie do każdej placówki odrębnego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim.

Formalności należy dopełnić do dnia 17 czerwca 2024 r.