kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zgłaszanie stanu wodomierza:

 • tel.: 46 854-30-30
 • kom.: 692-606-190
 • email: stanwodomierza@radziejowice.pl


Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

 • tel. 530-741-979
 • tel. 735-929-660
 • tel. 692-606-190
 • tel. 604-050-929

 

Zgłaszanie do odbioru wykonywanych przyłączy:

 • wodociągowych tel. 530-741-979 i 735-929-660
 • kanalizacyjnych tel. 604-050-929

 

Zgłaszanie montażu liczników wody w celu ich zaplombowania i rejestracji:

 • tel. 530-741-979 i 735-929-660


Konserwatorzy gminnej sieci wodociągowej:

 • Pan Andrzej Finkelsztajn tel. 530-741-979,
 • Pan Sławomir Bylina tel. 735-929-660


Usługi związane z konserwacją gminnej sieci kanalizacyjnej świadczy firma zewnętrzna.


Opiniowanie możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/ szczelnego zbiornika bezodpływowego.


Podpisywanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz weryfikacja umów.

 


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.