kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Gmina Radziejowice [851x315]

Oferta inwestycyjna Gmina Radziejowice, Polska
Teren inwestycyjny w miejscowości Nowe Budy

Informacje podstawowe

Preferowani Inwestorzy

Kapitał prywatny, Konsorcja/ Branża Turystyczno-rekreacyjna/ sport/ usługi okołoturystyczne

Preferowane inwestycje

Wielkopowierzchniowe obiekty rekreacyjno-sportowe i.e. pole golfowe, obiekty rekreacyjno-sportowe etc.

Dopuszczalne obiekty dodatkowe

Małe powierzchnie handlowe (do 70m.) mała gastronomia powiązane usługi turystyczno-sportowe.

Wielkość terenu

17.82 ha - istnieje możliwość powiększenia o grunty będące własnością osób fizycznych

Właściciel

Gmina Radziejowice

Numer działki

180

Miejscowość

Nowe Budy gm. Radziejowice, pow. Żyrardów

Numer księgi wieczystej

KW PL1Z/00006526/7

Lokalny plan zagospodarowania

dostępny

Obecne zagospodarowanie

Nie użytkowane

Zanieczyszczenie wód gruntowych lub/i

Brak

Odpady do usunięcia

brak

Poziom wód gruntowych

 

Ryzyko podtopień osunięć gruntu

Brak

Przeszkody podziemne

Brak

Przeszkody naziemne

brak

Ograniczenia ekologiczne

brak

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy

Do 10% powierzchni obszaru działki

Dopuszczalna wysokość zabudowy

Do 10 m. (dwie kondygnacje)

Prąd na działce

Nie. Odległość do przyłącza ok. 100 m.

Gaz ziemny

Nie

Dostęp do dróg publicznych

Tak. Droga gminna nr. 50 oraz droga ekspresowa S-8 (4 km) i droga wojewódzka nr 579 (2km)

Kanalizacja gminna

Nie ( wymagana własna oczyszczalnia)

Dostęp do wodociągu gminnego

Nie

Wymóg budowy parkingów

Tak

Wymogi architektoniczne

Tak (kształt, nachylenie dachów, etc.)

Mapy

dostępne

Dodatkowa informacja

dostępna

Informacja o podatkach

dostępna

Kontakt

Wójt , Urszula Ciężka +48 (46) 857-71-71

 

e-mail  urzad@radziejowice.pl

 

Land Investment Opportunity. Gmina Radziejowice, Poland

Information Sheet

Desired Investors

Private Investors/consortiums -tourism, recreation, sport,

Preferred developments

Large size multifunctional sport/leisure facilities with overnight accommodation, parking, green infrastructure, small architecture

Allowed ancillary functions

Small commerce max 70 sq, meters), food and beverage, other compatible leisure/tourism services

Property size

17.82 hectares (one piece of land) ( can be enlarged)

Owner

Sole owner Radziejowice Commune (local self-government)

Lot ID number

180

Location

Village Nowe Budy, commune Radziejowice, county Żyrardów

Title of Deed

KW PL1Z/00006526/7

Zoning& development plan

Available

Current usage

Green field

Water or land pollution

No, land and water pollution free

Waste to be removed

Waste free

Ground water level

 

Flood or landfall risk

None

Underground obstacles

None

Surface obstacles

None

Ecological Restrictions

None

Building surface size

Up to 10% of the lot 1.8 hectar

Hight restriction

Up to 10 meters (2 levels)

Electricity access on site

Distance to access approx. 100 meters

Natural gas access

No

Access to public road

Yes County road #50 (immediate) and Express Way S-8 (4 km)

Access to county sewage

NO (own waste management system required)

Access to County drinking water service

No

Requirement to establish parking spaces

yes

Architectural guidelines and requirements

Yes (roofs, height of the buildings etc.)

Maps

available

Other information

available

Property tax information

available

Contact information

Commune Mayor, Urszula Ciężka +48 (46) 857-71-71

 

e-mail urzad@radziejowice.pl


Link do widoku lokalizacji będącej przedmiotem oferty na Portalu Mapowym Gminy Radziejowice

  Uchwała Rady Gminy

  Mapa orientacyjna lokalizacji

  Mapa MPZP załącznik do uchwały Rady Gminy

Widok pałacu w Radziejowicach [1350x482]

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.