kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Gmina Radziejowice złożyła w tym roku sześć wniosków o dofinasowanie realizacji projektów
w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę dotacji 546 349,55 PLN oraz jeden wniosek o pożyczkę na realizacje projektu w wysokości 330 000,00 PN.

W dniu  09 lutego zostały złożone dwa wnioski w ramach programu  „Organizacja szkolenia, warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody” oraz  „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.  Wniosek pn.  „Warsztaty przyrodnicze dla mieszkańców powiatu żyrardowskiego pn. Obserwuję – Rozumiem – Szanuję” zakłada organizacje mobilnej pracowni ekologicznej oraz  przeprowadzenie szkoleń o tematyce ekologicznej dla 590 osób. Całkowity koszt realizacji projektu  został oszacowany na kwotę 49 670,37 PLN, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania  wyniosła 44 690,37 PLN. Drugi ze złożonych projektów pn.”Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Radziejowice poprzez wymianę kotłów i palenisk węglowych” przewiduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę 29  kotłów na urządzenia gazowe lub opalane peletem. Łączny szacowany koszt projektu wynosi 219 000,00  PLN, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania 145 000,00 PLN.

Wniosek o pożyczkę w ramach programu „Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniani wody”  został złożony w dniu 14 lutego. Oszacowana kwota inwestycji polegającej na remoncie stacji uzdatniania wody wynosi 369 918,70 PLN, natomiast wnioskowana kwota pożyczki wynosi 330 000,00 PLN. W wybranym przez Gminę wariancie, umorzeniu będzie mogło podlegać 40 % wypłaconej kwoty pożyczki.

Kolejny wniosek na działania proekologiczne w ramach programu „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” został złożony w dniu  28 lutego. Łączny szacowany koszt projektu wynosi  43 128,45  PLN, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 36 659,18   PLN.  

W dniu 01 marca zostały złożone trzy  wnioski, w tym jeden na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radziejowice (wnioskowana kwota dotacji 300 000,00 PLN) oraz dwa na zakup sprzętu  pożarniczego dla OSP Korytów i OSP Kuklówka (wnioskowana kwota dotacji 20 000,00 PLN)  ramach programu „Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego”.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.