kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Informujemy, że Gmina Radziejowice w partnerstwie z powiatem żyrardowskim, Miastem Żyrardów oraz gminami powiatu żyrardowskiego przystąpiła do realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu) pn.: „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Na terenie Gminy Radziejowice Punkty alarmowe zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach:

1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach,

2. Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej,

3. Szkoła Podstawowa w Korytowie A.

       W ramach projektu na dachach w/w obiektów zostaną zainstalowane elektroniczne syreny szczelinowe o mocy  900 W, które będą służyły do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach terrorystycznych, katastrofami naturalnymi i technicznymi, ekstremalnymi zjawiskami pogody, wystąpieniu skażeń zagrażających ludziom i środowisku. Syreny posiadają funkcję wydawania komunikatów głosowych. Budowany system będzie stanowił podsystem wojewódzkiego zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie wszystkich syren bądź selektywnie każdej indywidualnie z poziomu gminy, powiatu oraz województwa.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.