kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Na terenie Gminy Radziejowice funkcjonują dwa przedszkola (Publiczne w Radziejowicach i niepubliczne w Tartaku Brzózki), trzy Szkoły Podstawowe (w Radziejowicach, w Korytowie A i w Kuklówce), jedno Gimnazjum w Ra-dziejowicach. Dzieci są bezpłatnie dowożone do szkół. Każda placówka posia-da bibliotekę szkolną wraz z czytelnią, oraz salę gimnastyczną. Przy Gimna-zjum została wybudowana nowa Hala Sortowa a przy Szkole Podstawowej w Korytowie A znajduje się boisko do piłki nożnej. Gmina systematycznie przeznacza środki budżetowe na poprawę jakości bazy edukacyjnej oraz realizuje projekty z wykorzystaniem środków zewnętrznych na działania po-lepszające poziom nauczania w szkołach. Dzieci i młodzież mają do dyspo-zycji również bezpłatne usługi świadczone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radziejowicach i Gminne Centrum Kultury w Radziejowicach.
Po wprowadzeniu w dniu 1 stycznia 1999 roku reformy opieki zdrowot-nej, Ośrodek Zdrowia w Radziejowicach został przekształcony w Filię nr 1 w Radziejowicach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medycyna Rodzinna”. Placówka świadczy usługi w ramach NFZ w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrycznej. Przy ośrodku funkcjonuje również „Risorius Stomatologia”. Opiekę ambulatoryjną sprawuje Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie i Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Bogata historia, nieprzeciętne walory krajoznawcze, dogodne warunki komunikacyjne oraz otwartość włodarzy sprawiają, że głównym kierunkiem rozwoju gospodarczego Gminy jest turystyka i rekreacja. Biskość dużych miast Warszawy i Łodzi, sprzyja rozwojowi firm zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją różnego rodzaju towarów oraz produkcją artykułów spożywczych. Wśród usług przeważa: transport, budownictwo i konserwacja urzą-dzeń. Podmioty gospodarcze to przede wszystkim firmy rodzinne lub jedno-osobowe działalności usługowe. W 2015 r. na terenie Gminy zarejestrowanych było 408 firm. Do największych podmiotów gospodarczych, nie zajmujących się turystyka i rekreacją należą:

- Bottari Polska Sp. z o.o.,
Radziejowice Parcel
- Mosso Kwaśniewscy Sp.j. Zakład Tłuszczów Roślinnych,
Radziejowice Parcel
- Ekonip Spółka z.o.o.,
Radziejowice
- ITA Sp. z o.o.,
Krze Duże
- HELUKABEL Polska Centrala,
Krze Duże
- Zakład Produkcyjny Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o,
Krze Duże
- ZPC FLIS Sp. J.,
Kuranów
- Z.P.C. Flisan Robert Flis,
Kuranów
- KAMINO - Gazy Techniczne, Sprzęt Spawalniczy (Oddział),
Budy Mszczonowskie

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.