kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Trasy rowerowe

Lokalizacja: mazowieckie, pow. żyrardowski, gm. Radziejowice

Kategorie: Trasy turystyczne


Szlakiem „Pisi Gągoliny” – rowerowa Długość tras: 46 km
MSZCZONÓW - RADZIEJOWICE – ŻYRARDÓW – MSZCZONÓW

Mszczonów 0 km
Trasę rozpoczynamy od wizyty na basenach termalnych Mszczonowie, gdzie odwiedzający mają możliwośd zażycia kąpieli w leczniczej wodzie geotermalnej. Następnie z obiektu Term wyjeżdżamy w prawo w ul. Termalną i po ok. 220 m skręcamy w lewo w ul. Północną, po ok. 150 km skręcamy w prawo w ul. Wschodnią. Po przejechaniu ok. 300 m skręcamy w prawo w ul. Armii Krajowej, którą dojeżdżamy do ul. Tarczyoskiej i skręcamy w lewo w ścieżkę rowerową zlokalizowaną na tej ulicy. (Po przebudowie drogi przejeżdżamy prosto wiaduktem nad obwodnicą)

CIEMNO GNOJNA 3,5 km
Po przejechaniu ok. 3,5 km dojeżdżamy do miejscowości Ciemno – Gnojna. Jadąc dalej prosto mijamy po prawej stronie centrum samochodowe, następnie po ok. 0,5 km skręcamy w lewo, w pierwszą leśną drogę. Po prawej stronie mijamy dworek należący niegdyś do Paostwa Bieleckich, aktualnie własnośd prywatna. Następnie skręcamy w prawo jedziemy prosto ok.. 300 m i dojeżdżamy do rezerwatu „Stawy Gnojna”, które rozciągają się po obydwu stronach drogi. Przy stawach zawracamy z powrotem , mijając po prawej stronie zabytkową kapliczkę Św. Onufrego i po przejechaniu ok. 500 m prosto, skręcamy w prawo kierując się w stronę miejscowości Kamionka.
Po przejechaniu ponad 6 km od początku trasy, docieramy do drogi prowadzącej z miejscowości Pogorzałki w stronę Kamionki, gdzie skręcamy w prawo. Następnie pokonujemy prosty 0,5 km odcinek, przejeżdżając jednocześnie mostkiem nad rzeką Pisią Gągoliną, po czym skręcamy w lewo w drogę biegnącą równolegle do rzeki Pisi za kapliczką skręcamy w lewo w drogę.
Droga ta o dł. 3 km prowadzi do trasy katowickiej, gdzie przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną docieramy do Radziejowic ( w przyszłości w tym miejscu zostanie wybudowany węzeł komunikacyjny z przejściem dla pieszych).

RADZIEJOWICE – Kościół pw. Św. Kazimierza Królewicza 9 km
W Radziejowicach z głównej ulicy Słonecznej kierujemy się w drugą w prawo ulicę Kubickiego i podążamy prosto do zabytkowego, klasycznego kościoła pw. Św. Kazimierza Królewicza. Następnie wracamy ulicą Kubickiego, jedziemy prosto przecinając ul. Słoneczną za którą wjeżdżamy w ulicę Główną. Z niej skręcamy w lewo w ul. Sienkiewicza, skąd widzimy przed sobą rozciągającą się Aleję Lipową. Od razu za zakrętem, z lewej strony na wyspie okolonej rzeką Pisią Gągoliną znajduje się młyn. Tam w zamierzchłej przeszłości stała wieża obronna, pierwsza siedziba rodu Radziejowskich. Visa vis młyna są zlokalizowane murowane czworaki dworskie, wybudowane w ! połowie XIX wieku (niedawno odrestaurowane), w których mieszkała służba dworska. Jadąc dalej prosto wjeżdżamy w zabytkową Aleję Lipową po lewej stronie alei znajduje się Zabytkowy Zespół Pałacowo – Parkowy, a z prawej strony alei drewniany dwór, kuźnia i stajnia.
Opuszczając kompleks Pałacowo- Parkowy, kierujemy się dalej Aleją Lipową. Następnie skręcamy w prawo w ul. Przemysłową, która przechodzi w ul. Krętą. Za ok. 2 km z prawej strony mijamy zalew
Hamernia, będący zbiornikiem zaporowym na rzece Pisi. By znaleźd się bezpośrednio nad wodą i odpocząd na trawiastej plaży, należy pojechad do kooca ul. Krętej, następnie skręcid w prawo w ul. Mszczonowską, dojechad nią do kooca i skierowad się w prawo do zalewu i tam znajduje się miejsce wypoczynku. Po wypoczynku skręcamy w lewo na drogę do Żyrardowa.

TARTAK – BRZÓZKI – Hamernia 13,5 km
Po prawej i lewej stronie mijamy duży kompleks leśny ze zlokalizowanymi w nim rezerwatem „Dąbrowa Radziejowska”. Dalej przejeżdżamy nad wiaduktem nad Centralną Magistralą Kolejową i za ok. 3 km od Hamerni wjeżdżamy do Korytowa rozciągającego się wzdłuż głównej drogi. KORYTÓW 16,5 km
Od granic wioski jedziemy dalej prosto ok. 2 km, z lewej strony drogi mijamy szkołę, następnie stawy Korytowskie i tuż za nimi skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajdował się stary młyn, który spłonął kilka lat temu. Jedziemy do kooca drogi krajowej nr 50 (TIR), gdzie skręcamy w prawo. Ok. 100 m jedziemy prosto w stronę Żyrardowa, a następnie skręcamy w lewo. Pokonujemy kolejny odcinek ok. 150 m i skręcamy w prawo. Jedziemy prosto, za ok. 0,5 km z prawej strony ujrzymy Zalew Żyrardowski.

ŻYRARDÓW – Zalew Żyrardowski 20 km
W odległości ok.. 700 m od początku zalewu, znajduje się wejście na jego teren. Po odpoczynku nad zalewem wracamy do drogi, którą jechaliśmy wcześniej i kierujemy się w kierunku centrum Żyrardowa. Po drodze za ok. 600 m po prawej stronie znajduje się stadnina koni. Jadąc cały czas prosto docieramy do prostopadłej ul. Reymonta, przechodzimy na drugą stronę ulicy i kierujemy się w prawo. Za kilka metrów wjeżdżamy w lewo do parku rozciągającego się wzdłuż stawu Św. Jana, który widzimy z prawej strony. Przejeżdżamy prosto ścieżką przez park, wzdłuż stawu i wyjeżdżamy blisko małego wiaduktu, gdzie pieszo chodnikiem pod wiaduktem dochodzimy do przejścia dla pieszych, którym wchodzimy w ul. Wyspiaoskiego. Jedziemy tą ulicą cały czas prosto, przecinamy ul. Okrzei, dalej podążamy prosto ul. Wyspiaoskiego, która przechodzi w ul. Chopina. Jedziemy do kooca ulicy, która dochodzi do prostopadłej ul. Limanowskiego. Przechodzimy na przejściu na drugą stronę i znajdujemy się przed pięknym parkiem im. Karola Dittricha z Muzeum Mazowsza Zachodniego.

Park Karola Dittricha 23 km
Koniec trasy w Żyrardowie. Opuszczając park możemy pozostad w Żyrardowie i zwiedzid zabytkową osadę fabryczną zgodnie z trasą pokazaną za załączonej mapie. Do Mszczonowa wracamy tą samą trasą, która kooczy się kąpielą regenerującą w basenach termalnych.

MSZCZONÓW – Termy 46 km

"Śladami Chełmońskiego"

Radziejowice – Nowe Budy – Kuklówka Zarzeczna - - Bieniewice
– Słubice - Grzmiąca – Kaleń - Żabia Wola – Żelechów

Długość trasy: 25,5 km 

PODPOWIEDŹ: Aby dojechać do miejsca startu, możesz wykorzystać fragment trasy rowerowej „Szlakiem Pisi Gągoliny"

„Józef Chełmoński był mistykiem w sztuce, którą żywiołowo odczuwał wszelkimi instynktami swego bogatego zrozumienia i spostrzegawczości. Naturę kochał, wypatrywał ją i chwytał na gorącym uczynku, spijając tajemnice jej czaru, jak rosę niebieską, wdychał pełną piersią jej boskie zapachy, wchłaniał w duszę jej kształty, barwy, jej ciszę lub niepokój.” Tymi barwnymi słowami wspominał Józefa Chełmońskiego radziejowicki sąsiad i przyjaciel, Edward Krasiński, w swej książce: O Radziejowicach i ich gościach niektórych. Latem 1888 roku, po powrocie z Paryża, Józef Chełmoński, wybitny polski malarz, reprezentant realizmu, zakupił w sąsiadującej z Radziejowicami Kuklówce skromny dworek z kawałkiem ziemi uprawnej, by spędzić tam ostatnie dwadzieścia sześć lat swojego życia. Związki Józefa Chełmońskiego z Radziejowicami i okolicą czynią nas odpowiedzialnymi za podtrzymywanie jego pamięci i pielęgnowanie wyjątkowego dorobku. Zapraszamy Cię na wycieczkę śladami tego wielkiego artysty.

0 km Radziejowice - Gminne Centrum Kultury „Powozownia”: Wycieczkę rozpoczynasz przy Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, znajdującym się przy ul. H. Sienkiewicza 6. Podążaj zgodnie z oznaczeniami trasy, czyli po wyjściu z terenu GCK skieruj swój rower w lewo. Właśnie mijasz, zlokalizowany po obu stronach drogi, Zespół Pałacowo – Parkowy. Niewielka miejscowość, położona na lekko sfalowanym terenie wypiętrzenia mszczonowskiego, zawsze urzekała malowniczością. Walory krajobrazowe, a także obronne spowodowały, że w XV wieku zbudowano tu reprezentacyjną siedzibę właścicieli dóbr Radziejowskich. Wielokrotnie rozbudowywany renesansowy dwór w połowie XVII wieku przybrał formę regularnego barokowego założenia pałacowego, powiązanego z rozległym ogrodem. Pałac gościł wiele znakomitych osobistości polskich i zagranicznych dworów. Bywali tu Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski. Prymas Michał Radziejowski dokonał przebudowy jednej z oficyn dawnego założenia na pałac, stanowiący obecnie korpus główny zespołu. Po śmierci prymasa dobra odziedziczyli Prażmowscy. Następnie Radziejowice przeszły w posiadanie rodziny Ossolińskich i od 1782 roku Krasińskich. Oboźny koronny Kazimierz Krasiński na przełomie XVIII i XIX wieku przebudował pałac nadając mu klasycystyczną formę. Prace przy podnoszeniu rezydencji do stanu świetności kontynuował Józef Wawrzyniec Krasiński - szwoleżer, oficer wojsk Księstwa Warszawskiego. Z jego polecenia wnętrza pałacowe zostały pokryte dekoracją malarską, na poddaszu urządzono mały teatr, wzniesiono neogotycki, romantyczny zameczek oraz murowany kościół. Wokół pałacu i zameczku założony został park krajobrazowy. Radziejowice, tak dogodnie położone blisko Warszawy, odwiedzali liczni goście. Bywali tu m.in. Juliusz Kossak, Henryk Sienkiewicz, Lucjan Rydel, Jarosław Iwaszkiewicz, a także główny bohater naszej wyprawy, Józef Chełmoński. To właśnie tutaj powstała największa, stała galeria dzieł wielkiego malarza, którą z pewnością warto zwiedzić podczas tej wycieczki. Po II wojnie światowej zdewastowany zespół pałacowy gruntownie odremontowano ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od roku 1965 pałac zaczął pełnić funkcję Domu Pracy Twórczej dla twórców kultury. Przyjeżdżają tu pisarze, publicyści, aktorzy, filmowcy, muzycy i plastycy. Przez trzydzieści lat stałym rezydentem pałacu był Jerzy Waldorff. Obecnie pałac jest najważniejszym ośrodkiem kulturalnym regionu. Odbywają się tu liczne koncerty, wystawy, spektakle teatralne, warsztaty i plenery. Ugruntowaną pozycję wśród wydarzeń regionu zdobył Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa. Jest to cykliczna impreza, odbywająca się co roku w pierwszym tygodniu lipca, przyciągająca widownię z całej Polski i z zagranicy. Przez 8 dni na radziejowickiej scenie goszczą gwiazdy światowego formatu, prezentując publiczności sztukę najwyższej próby. Warto zaznaczyć, że wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane przez Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach mają charakter niekomercyjny i wstęp na nie jest wolny od jakichkolwiek opłat.

Po zwiedzeniu obu części terenu radziejowickiego pałacu wróć do drogi, którą jechałeś i podążaj nią aż do skrzyżowania, na którym odbij w prawo. Pedałując cały czas przed siebie dojeżdżasz do ronda. Zjedź z niego trzecim zjazdem, w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Kiedy pokonasz kolejne 600 m naszej trasy, obróć rower w lewo i pedałuj dalej, w kierunku miejscowości Nowe Budy. Teraz jedź cały czas prosto, zgodnie z oznakowaniem trasy, aż do momentu, gdy droga asfaltowa gwałtownie skręci w lewo. W tym miejscu kieruj się prosto i zjedź z asfaltu. Po przejechaniu 300 m skieruj rower w prawo i podążaj dalej ulicą Leśną. Dojeżdżasz do skrzyżowania. Tym razem odbij w lewo, a po pokonaniu kolejnych 300 m trasy skręć w prawo, w kierunku miejscowości Budy Józefowskie. Możesz spokojnie korzystać z walorów rowerowej wycieczki i podziwiać mijaną okolicę, ponieważ przed Tobą, dość długi odcinek prostej drogi, prowadzącej przez tę wieś. Pedałuj między zabudowaniami, aż do chwili, gdy dotrzesz do głównej drogi Radziejowice – Grodzisk Mazowiecki. Po Twojej lewej stronie znajduje się Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej, której patronem jest Józef Chełmoński. W tym miejscu powinieneś skręcić w lewo. Kiedy przejedziesz 400 m, po drodze przecinając niewielką rzeczkę Pisię Tuczną, zjedź z głównej drogi odbijając w prawo, w ulicę imienia patrona lokalnej szkoły. Właśnie dotarłeś do miejscowości Kuklówka Zarzeczna. To tam mieszkał i tworzył wybitny malarz, którego śladem podążasz. Po chwili, po prawej stronie, mijasz kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1950 roku, wśród mieszkańców, zrodził się pomysł, aby niedzielna Msza św. była odprawiana w remizie strażackiej z powodu dość dużej odległości od najbliższych kościołów (w Grodzisku Mazowieckim, Radziejowicach czy Jaktorowie). Jednocześnie dojrzewał pomysł budowy świątyni. Plac pod jej budowę ofiarowali małżonkowie - Bronisław i Anna Pindor. Pierwszym budynkiem kościelnym był drewniany barak. Uzyskanie zgody na jego budowę było owocem starań wikariusza z parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, ks. Józefa Jamińskiego, który za gorliwą pracę duszpasterską przy organizowaniu parafii był prześladowany i trzy lata więziony przez ówczesne władze komunistyczne. W 1952 roku nastąpiło uroczyste odczytanie Dekretu Erygującego Parafię p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce, co stało się jej faktycznym początkiem. 10,3 km Kuklówka Zarzeczna - Pomnik ufundowany w hołdzie Józefowi Chełmońskiemu Po przejechaniu kolejnych metrów trasy docierasz do miejsca, w którym znajduje się pomnik, ufundowany przez mieszkańców miejscowości w hołdzie wielkiemu malarzowi wsi polskiej, Józefowi Chełmońskiemu, w setną rocznicę jego śmierci. Tuż za pomnikiem widoczna jest zabytkowa aleja drzew, prowadząca do dawnej posiadłości malarza. Znajduje się tam modrzewiowy dworek z drugiej połowy XIX wieku wraz z pięknym parkiem. To w tym właśnie miejscu mieszkał i tworzył w latach 1888 – 1914 znany artysta. Powstało tam wiele z jego dzieł m.in. Kaczeńce, Bociany. Obecnie w dworku mieszkają potomkowie Chełmońskiego i miejsce to nie jest udostępniane do zwiedzania.

Po chwili odpoczynku wróć do drogi, którą przyjechałeś i pedałuj dalej prosto. Na 12 km szlaku odbij w prawo, w ulicę Nad zalew. Następnie pokonaj skrzyżowanie z ulicą Śródleśną, jadąc dalej prosto. Dopiero po dojechaniu do skrzyżowania z ulicą Spacerową, skręć w nią w lewo. Znajdujesz się w okolicach miejscowości Grzymek, w której na rzece Pisi Tucznej, co najmniej do lat 60-tych ubiegłego wieku, istniał młyn wodny, korzystający ze spiętrzenia wód rzeki. W późniejszym czasie powstał tam malowniczy zbiornik retencyjny oraz ośrodek rekreacyjny. Obecnie ze zbiornika, znajdującego się po Twojej prawej stronie, korzystają głównie wędkarze. Podążaj cały czas prosto. Następnie skieruj rower w prawo, w stronę przejazdu przez trasę szybkiego ruchu. W tym miejscu, koniecznie zejdź z roweru i zachowaj szczególną ostrożność podczas pokonywania skrzyżowania. Zgodnie z oznaczeniem szlaku, po przejściu przez drogę, kieruj się ponownie prosto. Kiedy znajdziesz się na 14,8 km od początku trasy powinieneś skręcić w lewo, mimo że główna droga odchodzi w przeciwnym kierunku, a znak wskazuje, że jest to droga bez możliwości przejazdu. Kieruj się przed siebie. Po chwili odbij w prawo i zjedź tym samym z asfaltu. Podążaj za oznaczeniami trasy i na rozwidleniu dróg ponownie obróć swój jednoślad, tym razem w lewo. Pedałuj tak, jak prowadzi droga, aż do Pałacu w Grzmiącej. 15,8 km Grzmiąca - Pałac Właśnie znajdujesz się przy Pałacu w Grzmiącej. Pałac ten powstał w połowie XIX wieku dla Juliana Wilhelma Brunweya, według projektu znanego warszawskiego architekta, Wojciecha Bobińskiego. Jest on obecnie użytkowany przez Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Budynek jest neorenesansowy, murowany z cegły, otynkowany, czerpiący formę architektoniczną ze wzorów włoskich. Od frontu ozdobiony jest przedsionkiem z dwuspadowym dachem oraz wieżą, a od strony parku posiada obszerny taras. Ogromny park krajobrazowy, położony na skarpie doliny rzeki Pisi Tucznej, został założony około 1860 roku według projektu Kamila Jamme. Kiedy miniesz bramę wjazdową do pałacu, odbij w lewo w Al. Lipową i pedałuj prosto, aż do skrzyżowania. Pokonaj je przejeżdżając na wprost i wjedź w ulicę Makową. Po raz drugi podczas tej wycieczki czeka cię dłuższy odcinek prostej drogi. Po dotarciu do skrzyżowania, skręć w lewo w ulicę Główną. Pedałuj cały czas prosto w stronę miejscowości Żabia Wola. Dotarłeś do skrzyżowania, na którym skieruj swój rower w prawo. 21,5 km Żabia Wola - Dom Kultury Jeśli masz ochotę na przerwę, możesz odpocząć przy Domu Kultury w Żabiej Woli, który właśnie mijasz po lewej stronie. Ma on swoją siedzibę w dworku zbudowanym na początku XIX wieku. Po II wojnie światowej dwór uległ zniszczeniu, a otaczający go park zdewastowano. Generalny remont nieznacznie zmienił jego wygląd zewnętrzny. W tym miejscu mieści się także (Mini) Muzeum Żaby. Zebrana kolekcja figurek powoli staje się największym tego typu zbiorem w Polsce. Muzeum to, nie pobiera żadnych opłat od zwiedzających.

Po krótkim odpoczynku wróć do drogi, na której ostatnio się znalazłeś i skręć od razu w prawo. Podążaj ulicą Wiejską, aż do jej końca i skrzyżowania z ulicą Jesionową, na którym odbij w lewo. Kieruj się cały czas prosto, tak jak wskazuje oznaczenie trasy. Po przekroczeniu 25 km od startu docierasz do skrzyżowania z ulicą Chełmońskiego. W tym miejscu powinieneś skręcić w prawo. Teraz pedałuj tak, jak prowadzi droga. 25,5 km Żelechów - Cmentarz Właśnie dotarłeś do cmentarza w miejscowości Żelechów, na którym został pochowany Józef Chełmoński. Wejdź na jego teren i kieruj się specjalnymi znakami, które zaprowadzą Cię do grobu słynnego malarza. Długoletnia przyjaźń Chełmońskiego z ks. Barnabą Pełką z Parafii Ojrzanowskiej sprawiła, że ostatnią wolą artysty było spocząć na tym właśnie wiejskim cmentarzu, obok grobu przyjaciela. W 2012 roku oba nagrobki zostały odrestaurowane. W centralnej części wsi znajduje się kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, wybudowany w połowie XVI wieku. W jego wnętrzu znajduje się m.in. ołtarz główny pochodzący z 1771 roku, renesansowa płyta nagrobkowa rycerza Kacpra Mińskiego z około 1570-1580 roku, a także barokowa ambona, bogato zdobiona rzeźbami ewangelistów.

Wróć na miejsce startu tą samą drogą lub wykorzystaj dołączoną mapę i opracuj własną trasę powrotną. Po tak udanej wycieczce, proponujemy skorzystanie z oferty Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie. Gwarantujemy, że nasza woda termalna zapewni Ci oczekiwany relaks.

Trasa "Milczących Pomników Historii"

Radziejowice – Budy Mszczonowskie – Tartak Brzózki – Nowe Budy
– Adamów – Krze – Radziejowice

 

Długość trasy: 25,9 km

 

PODPOWIEDŹ: Aby dojechać do miejsca startu, możesz wykorzystać fragment trasy rowerowej „Szlakiem Pisi Gągoliny”

0 km Radziejowice - Gminne Centrum Kultury „Powozownia” Wycieczkę rozpoczynasz przy Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, znajdującym się przy ul. H. Sienkiewicza 6. Podążaj zgodnie z oznaczeniami trasy, czyli po wyjściu z terenu GCK skieruj swój rower w prawo. Po przejechaniu 50 m, odbij w prawo w ulicę Przemysłową. Podążaj cały czas przed siebie, aż do skrzyżowania z ulicą Brzozową. Skręć w nią w lewo. Pedałuj prosto. Po chwili ulica Brzozowa przejdzie w ulicę Leśną. Kiedy pokonasz ponad 3 km od początku trasy, skieruj się w prawo w ulicę Stegny. Jedź prosto do momentu, gdy dotrzesz do asfaltowej drogi. W tym miejscu odbij w prawo. Właśnie znajdujesz się na ulicy Mszczonowskiej. Podążaj nią, aż do jej końca. Po prawej stronie drogi znajduje się jeden ze zbiorników zaporowych na rzece Pisi Gągolinie, Zalew Hamernia. Właśnie dojechałeś do skrzyżowania, na którym powinieneś skręcić w lewo i od razu w prawo. Tuż za skrętem, znajduje się Hotel Afrodyta Business & Spa. Jeśli masz ochotę, na krótką przerwę, to miejsce nadaje się do tego celu idealnie. Po odpoczynku pedałuj dalej prosto, aż do skrzyżowania z ulicą Dębową. W tym miejscu odbij w lewo. Po pokonaniu kolejnych 300 m obróć swój rower w prawo w ulicę Śródleśną. Teraz czeka Cię dłuższy odcinek prostej drogi. Skrzyżowanie z ulicą Jodłową, również pokonaj prosto i pedałuj tak jak prowadzi Cię oznaczenie trasy.

7,7 km Pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej

Po chwili mijasz zlokalizowany po prawej stronie drogi pomnik, upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej oraz miejsce koncentracji oddziałów z Żyrardowa i okolic w sierpniu 1944 roku. Celem zgrupowania była pomoc Powstańczej Warszawie. Pedałuj leśną drogą, aż do jej końca, następnie skręć w prawo w ulicę Letniskową. Po pokonaniu 8,6 km od startu odbij w lewo, w ulicę Leśną. Jedź cały czas prosto. Kiedy przejedziesz kolejne 1200 m obróć swój jednoślad w lewą stronę. Przetnij skrzyżowanie z ulicą Letnią i Wiosenną, a następnie udaj się w prawo, tak jak prowadzi Cię oznakowanie szlaku. Kiedy znajdziesz się na 10,7 km skręć w prawo i pedałuj przez las, a następnie odbij w lewo na skrzyżowaniu z drogą asfaltową. Po przemierzeniu kolejnych metrów naszego szlaku skręć w lewo w leśną drogę przy ceglanej kapliczce. Pedałuj zgodnie ze wskazującymi Ci prawidłowy kierunek znakami. Kiedy znajdziesz się w odległości 15,6 km od startu szlaku odbij w lewo w ulicę Chełmońskiego i od razu w prawo w kierunku miejscowości Adamowice Parcel. Przetnij na wprost skrzyżowanie z ulicą Podkowy, a następnie obróć swój jednoślad w prawo w ulicę Łęgową. Docierasz do skrzyżowania z ulicami Parcela oraz Sosnową. Pokonaj je przejeżdżając prosto. Skręć w lewo na wysokości ulicy Brzozowej i ponownie w tę samą stronę za 200 m. Po kolejnych 100 m udaj się w prawo i za chwilę ponownie w lewo. Podążaj za specjalnymi znakami i odwiedź, zlokalizowaną w lesie mogiłę czechosłowackiego partyzanta.

17,8 km Mogiła czechosłowackiego partyzanta

Na terenie wsi nierówny bój z hitlerowcami stoczył oddział Armii Krajowej pod dowództwem czechosłowackiego partyzanta  Jiri Moudrego, znanego jako Jerzy Niedoszyński, pseudonim „Pepik”.  Najprawdopodobniej był on uciekinierem z Wehrmachtu. Pepik stworzył niewielki lewicowy oddział, który pozbawiony zaplecza nie poszczycił się większymi osiągnięciami bojowymi, a stwarzał realne  zagrożenie dla okolicznej ludności. Zasłynął jednak z wielu śmiałych akcji dywersyjnych w okolicach Kuklówki. Podczas jednej z nich oddział został złapany w pułapkę, a Niedoszyński zginął w czasie walki.

Zawróć do głównej drogi, którą tu dotarłeś i skręć w nią w prawo. Na 18,3 km przetnij skrzyżowanie z ulicą Parcela i po pokonaniu 800 m odbij w prawo w ulicę Szeroką. Na skrzyżowaniu z ulicą Szyszkową skręć w prawo w ulicę Olszową, która przechodzi w ulicę Lilii nad Ruczajem. Po pokonaniu kolejnych metrów szlaku odbij w lewo w kierunku małego wąwozu. Kiedy pokonasz blisko 22 km od początku swojej wycieczki, skręć w prawo przy kapliczce. Jedź cały czas prosto. Powinieneś dotrzeć z powrotem do Radziejowic drogą lokalną, biegnącą równolegle do trasy szybkiego ruchu Warszawa – Katowice. Po drodze mijasz cmentarz.

24,4 km Radziejowice - Cmentarz

Pierwotnie cmentarz założony w 1821 roku znajdował się wokół kościoła. W latach 60-tych XIX wieku został przeniesiony w obecne miejsce na lekkim wzniesieniu. Na cmentarzu znajduje się wiele starych drzew. Prowadzi do niego stara aleja akacjowa. Pośrodku najstarszej części nekropolii stoi murowana, neogotycka kaplica. Została wzniesiona w I ćw. XX wieku  dla rodziny Krasińskich, fundatorów kościoła. Za kilkaset metrów skręć w prawo w stronę kościoła p.w. św. Kazimierza Królewicza w Radziejowicach.

24,8 km Radziejowice - Kościół p.w. św. Kazimierza Królewicza Pierwszy drewniany kościół stanął na wzniesieniu naprzeciw pałacu za sprawą Kazimierza Krasińskiego i jego żony Anny z Ossolińskich. Po ponad 30 latach staraniem Józefa Wawrzyńca Krasińskiego, senatora, kasztelana Królestwa Polskiego i jego żony Emilii z Ossolińskich została wzniesiona nowa, murowana świątynia wraz z zespołem towarzyszących jej budynków.  Kościół został wybudowany w innym miejscu niż pierwotny, drewniany, a autorem projektu był architekt Jakub Kubicki. Oprócz wielu ołtarzy, ambony i chrzcielnicy w kościele możemy zobaczyć obraz namalowany przez Andrzeja Laska, wzorującego się na znakomitym dziele Józefa Chełmońskiego „Pod Twoją obronę” z 1906 roku.  Replika to dar Gminy Radziejowice i Powiatu Żyrardowskiego w hołdzie wielkiemu twórcy z Kuklówki. Przy kościele znajduje się dzwonnica, pobudowana w 1889 roku za sprawą hrabiego Józefa Krasińskiego, który ofiarował 4 500 cegieł i potrzebne drewno. Nieopodal znajduje się także stara plebania, wybudowana w 1822 roku w stylu klasycznym. Po obejrzeniu kościoła i jego najbliższego otoczenia, pedałuj dalej cały czas prosto, aż do ronda. Zjedź z niego drugim zjazdem, a następnie za około 400 m odbij w lewo, w stronę Zespołu Pałacowo – Parkowego w Radziejowicach.

25,8 km Radziejowice - Pałac

Niewielka miejscowość, położona na lekko sfalowanym terenie wypiętrzenia mszczonowskiego, zawsze urzekała malowniczością. Walory krajobrazowe, a także obronne spowodowały, że w XV wieku zbudowano tam reprezentacyjną siedzibę właścicieli dóbr Radziejowskich. Wielokrotnie rozbudowywany renesansowy dwór w połowie XVII wieku przybrał formę regularnego barokowego założenia pałacowego, powiązanego z rozległym ogrodem. Pałac gościł wiele znakomitych osobistości polskich i zagranicznych dworów. Bywali tu Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski. Prymas Michał Radziejowski dokonał przebudowy jednej z oficyn dawnego założenia na pałac, stanowiący obecnie korpus główny zespołu. Po śmierci prymasa dobra odziedziczyli Prażmowscy. Następnie Radziejowice przeszły w posiadanie rodziny Ossolińskich i od 1782 roku Krasińskich. Oboźny koronny Kazimierz Krasiński na przełomie XVIII i XIX wieku przebudował pałac nadając mu klasycystyczną formę. Prace przy podnoszeniu rezydencji do stanu świetności kontynuował Józef Wawrzyniec Krasiński - szwoleżer, oficer wojsk Księstwa Warszawskiego. Z jego polecenia wnętrza pałacowe zostały pokryte dekoracją malarską, na poddaszu urządzono mały teatr, wzniesiono neogotycki, romantyczny zameczek oraz murowany kościół. Wokół pałacu i zameczku założony został park krajobrazowy. Radziejowice, tak dogodnie położone blisko Warszawy, odwiedzali liczni goście. Bywali tu m.in. Juliusz Kossak, Henryk Sienkiewicz, Lucjan Rydel, Jarosław Iwaszkiewicz, a także Józef Chełmoński. To właśnie tu powstała największa, stała galeria dzieł wielkiego malarza, którą z pewnością warto zwiedzić podczas tej wycieczki. Po II wojnie światowej zdewastowany zespół pałacowy gruntownie odremontowano ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od roku 1965 pałac zaczął pełnić funkcję Domu Pracy Twórczej dla twórców kultury. Przyjeżdżają tu pisarze, publicyści, aktorzy, filmowcy, muzycy i plastycy. Przez trzydzieści lat stałym rezydentem pałacu był Jerzy Waldorff. Obecnie pałac jest najważniejszym ośrodkiem kulturalnym regionu. Odbywają się tu liczne koncerty, wystawy, spektakle teatralne, warsztaty i plenery. Ugruntowaną pozycję wśród wydarzeń regionu zdobył Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa. Jest to cykliczna impreza, odbywająca się co roku w pierwszym tygodniu lipca, przyciągająca widownię z całej Polski i z zagranicy. Przez 8 dni na radziejowickiej scenie goszczą gwiazdy światowego formatu, prezentując publiczności sztukę najwyższej próby. Warto zaznaczyć, że wszystkie wydarzenia kulturalne organizowane przez Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach mają charakter niekomercyjny i wstęp na nie jest wolny od jakichkolwiek opłat.

25,9 km Radziejowice - Gminne Centrum Kultury „Powozownia”

Po zwiedzeniu terenu, należącego do pałacu wróć do Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”. W tym miejscu koniec trasy pokrywa się z jej początkiem. Skorzystaj z dołączonej do przewodnika mapy i opracuj własną drogę, która pozwoli Ci dotrzeć do Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie. Zrelaksuj się i wykorzystaj właściwości naszej wody termalnej.

PODPOWIEDŹ: Aby dotrzeć do Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie, możesz wykorzystać fragment trasy rowerowej „Szlakiem Pisi Gągoliny”

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.