kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Ptasia grypa - wciąż groźna

INSPEKCJA WETERYNARYJNA, POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W ŻYRARDOWIE INFORMUJE

Mając na uwadze aktualnie panujący stan pogodowy sprzyjający występowaniu i przenoszeniu wirusa grypy ptaków, poleca się, hodowcą drobiu, zachowywać szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracii minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
    • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
    • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób;
    • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).

Opublikowano: 07 stycznia 2020 09:33

Kategoria: Aktualności dla rolników

Wyświetleń: 149

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.