kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zbiórka papy odpadowej od mieszkańców Gminy Radziejowice

Urząd Gminy Radziejowice uprzejmie informuje o zorganizowaniu w dniach 16-21.09.2019 odbioru papy odpadowej na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) położonego w Radziejowicach na składowisku „Słabomierz- Krzyżówka” na poniższych warunkach:

• Odpad należy dostarczyć do w/w punktu własnym transportem w godzinach jego pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 oraz w sobotę w godzinach 700–1300

• Odbiór odpadu odbywać się będzie na podstawie dokumentu potwierdzającego ostatnio wniesioną na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, z której pochodzi papa

• Bezpłatne przyjmowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku papy odpadowej w ilości 200kg/nieruchomość

• Za ilość przekraczającą 200kg/nieruchomość zostanie naliczona opłata w wysokości 1.20 zł netto/kg

 

Opublikowano: 23 sierpnia 2019 09:48

Kategoria: Aktualności dla mieszkańca

Wyświetleń: 321

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.