kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wycinka drzew - zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Informacja w sprawie ustawy

z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody

 

Z dniem 16 czerwca 2017r.  wprowadza się do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany:

- usunięcie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegają obowiązkowi zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a)          80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b)          65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c)          50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

We wskazanych wyżej przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w momencie braku sprzeciwu ze strony Wójta. Organ, może wnieść sprzeciw
w przypadku lokalizacji drzewa:

a)    na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b)    na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)     na terenach objętych formami ochrony przyrody, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w odrębnych przepisach ( uznanie za pomnik przyrody).

 

Zgłoszenie rodzi po stronie Gminy obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni
od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt Gminy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Opublikowano: 18 grudnia 2017 15:39

Kategoria: Aktualności dla mieszkańca

Wyświetleń: 626

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.