kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

URUCHOMIENIE NOWEGO PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH – 1 PAŹDZIERNIK 2020 r.

Urząd Gminy Radziejowice informuje, że uruchomienie nowego obiektu powstającego w ramach realizacji zadania pn. Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez budowę nowoczesnego przedszkola w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 1 nastąpi z dniem 1 października br.

Wykonawca zwrócił się z prośbą do Inwestora o przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych z powodu opóźnień wynikających z:

a)       pandemii COVID-19, w wyniku której pracownicy Wykonawcy w obawie przed zarażeniem korzystali z urlopów płatnych i bezpłatnych;

b)      niesprzyjających warunków pogodowych w postaci ulewnych deszczy, które negatywnie wpłynęły na tempo osuszania budynku, w wyniku czego nastąpiły opóźnienia w rozpoczęciu prac malarskich i wykończeniowych;

c)       konieczności wykonania niezbędnych robót dodatkowych, w tym między innymi montażu klap przeciwpożarowych na przewodach wentylacyjnych oraz wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami podpisanej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Gmina Radziejowice, jako zamawiający wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 20 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od 1 do 30 września br. praca przedszkola zostanie zorganizowana na terenie dotychczasowego budynku przedszkolnego oraz w salach udostępnionych przez Szkołę Podstawową im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach w budynku przy ul. Kubickiego 3a, w taki sposób aby wszystkie dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 mogły rozpocząć edukację przedszkolną od 1 września.

Szczegółowych informacji związanych z rozpoczęciem roku szkolnego udziela bezpośrednio sekretariat Gminnego Przedszkola w Radziejowicach.  

                                                                                                                                             

Wójt Gminy Radziejowice

Urszula Ciężka

Opublikowano: 07 sierpnia 2020 10:31

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 174

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.