kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Oświadczenie Wójta Gminy Radziejowice

Radziejowice, dn. 29.06.2020r.

OŚWIADCZENIE
Wójta Gminy Radziejowice

Informuję, że Nasza Gmina nie ma zawartej umowy ze schroniskiem w Radysach w zakresie wyłapywania, transportu i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radziejowice. Od 30.12.2019r. została zawarta umowa, w tym zakresie ze Schroniskiem w Skierniewicach.

Z przykrością stwierdzam, że współpraca ze schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt
w Radysach w roku 2019 była utrudniona. Gmina Radziejowice próbowała nawiązać kontakt ze schroniskiem, kierując liczne pisma i wnioski z prośbą o przesłanie dokumentów dotyczących zwierząt z terenu Gminy Radziejowice. Niestety odpowiedzi były lakoniczne, niespójne, a w wielu przypadkach nie było ich wcale. Pomimo licznych pism, maili i telefonów do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy od schroniska w sposób jednoznaczny odpowiedzi oraz rzetelnych informacji o zwierzętach oddanych w 2019 roku.

Wystąpiliśmy pisemnie z wnioskiem o zwrot wszystkich wyłapanych i nieoddanych do adopcji zwierząt z terenu Gminy Radziejowice, zobowiązując się do dalszej opieki nad nimi oraz pokrywając koszty transportu. Jednakże do dnia dzisiejszego na wyżej wymieniony wniosek Urząd Gminy Radziejowice nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

W związku z powyższym w dniu 17.03.2020r.  Gmina Radziejowice, na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30), przekazała zawiadomienie o istnieniu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Zygmunta Dworakowskiego i Barbarę Dworakowską prowadzących Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska, uregulowanego w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) do Prokuratury Rejonowej w Piszu. W  dniu 29.04.2020r. Gmina Radziejowice została poinformowana, że zostało wszczęte dochodzenie o przestępstwo określone w art. 35 ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Pragnę nadmienić, że stale rosnąca liczba bezdomnych zwierząt może dziwić w zestawieniu z nieustannie rosnącą liczbą organizacji statutowo zajmujących się ochroną zwierząt. Obecnie blisko pięćset fundacji posiada w swoich statutach wpisy deklarujące działania w zakresie pomocy zwierzętom oraz z ochroną zwierząt.

Zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2020 roku”, mieszkaniec Gminy Radziejowice, który zaadoptuje bezdomne zwierzę może ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania kastracji lub sterylizacji tego zwierzęcia w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w roku 2020. Podczas wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia lekarz weterynarii obowiązkowo wykonuje oznakowanie zwierzęcia za pomocą chipa i wprowadza dane właściciela do ogólnopolskiej bazy danych. W okresie od 01.01.2020r. do 23.06.2020r. zostało wykonanych 21 zabiegów sterylizacji bądź, kastracji psów i kotów.

W dniach od 20 do 29 maja 2020r. mieszkańcy Gminy Radziejowice mogli wziąć udział w akcji „Zaczipuj bezpłatnie swojego psa lub kota!” i skorzystać z bezpłatnego wykonania zabiegu elektronicznego znakowania psa lub kota na koszt gminy Radziejowice w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice w 2020 roku”. Z przykrością stwierdzam, że w akcji wzięło udział 3 mieszkańców Gminy Radziejowice.

Na stronie Gminy Radziejowice – radziejowice.pl została utworzona zakładka „Kącik adopcyjny”, w której umieszczane są zwierzęta błąkające się na terenie Gminy Radziejowice oraz te, które zostały wyłapane i umieszczone w schronisku (http://radziejowice.pl/wiadomosci/827/lista/kacik_adopcyjny). Powyższe informacje udostępniane są również na stronie facebook.pl Gminy Radziejowice (https://www.facebook.com/radziejowice/photos/a.337971127124404/509167923338056/?type=3&theater)

Wójt Gminy Radziejowice
(-) Urszula Ciężka

Opublikowano: 29 czerwca 2020 15:17

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Treść oświadczenia w postaci skanu [538.78 KB]

Wyświetleń: 174

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.