kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA można składać do 26 czerwca 2020 r. włącznie.

Wyborca, który złoży wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed dniem pierwszego głosowania otrzymuje dwa zaświadczenia:

  1. zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania
  2. zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania Po otrzymaniu zaświadczenia wyborca będzie mógł głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim tylko po przedstawieniu komisji wyborczej otrzymanego zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku utraty zaświadczenia niezależnie od przyczyn, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

WNIOSKI O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW można składać do 23 czerwca 2020 r. włącznie.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

Wyborca dopisany do spisu zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

UWAGA! Wyborcy, którzy złożyli wniosek o dopisanie do spisu wyborców dotyczących wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. muszą złożyć nowy wniosek o dopisanie do spisu wyborców  dotyczący wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA można składać do dnia 19 czerwca 2020 r. włącznie

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem. Może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do dnia 3 lipca 2020 r.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Radziejowice.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wszystkie powyższe czynności są realizowane w Urzędzie Gminy Radziejowice , ul. Kubickiego 10 w pokoju nr 6 (parter).

☎️ Informacje można uzyskać pod nr tel.: 46 8577171 wew. 39 , 46 854 3039  

Opublikowano: 16 czerwca 2020 09:07

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 132

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.