kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Dyżury wakacyjne przedszkola i szkolnych oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo  do  dnia 20.06. br. trwają zapisy na dyżury wakacyjne w jednostkach prowadzących wychowanie przedszkolne.  

Harmonogram pracy poszczególnych placówek, planowany przed ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii:

  • 29.06. – 10.07. – Gminne Przedszkole w Radziejowicach;
  • 13-25.07. - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej;
  • 17-31.08. - oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Korytowie A.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. oraz ze względu na sytuację epidemiczną) pierwszeństwo skorzystania z dyżuru wakacyjnego mają dzieci pracowników:

  • systemu ochrony zdrowia,
  • służb mundurowych,
  • pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
  •  realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  •  którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

Ze względu na dynamiczne zmiany w obowiązujących przepisach w zakresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informacje o realizacji i sposobie organizacji dyżurów wakacyjnych zostaną zamieszczone na stronach poszczególnych placówek najpóźniej w dniu 25 czerwca br., tj. po rozeznaniu potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia ich dzieciom opieki w placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne w okresie wakacji.

W związku z powyższym organ prowadzący prosi, aby rodzice po przeanalizowaniu możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu podejmowali decyzje związaną z ewentualnym skorzystaniem z przedszkolnego dyżuru wakacyjnego w sposób odpowiedzialny i wyłącznie w sytuacji wystąpienia faktycznej potrzeby. Mając na uwadze szczególny charakter obecnej sytuacji prosimy o zgłaszanie się tylko osób zdecydowanych na korzystanie z dyżuru, ponieważ ewentualne zgłoszenia „na wszelki wypadek” mogą pozbawić wolnego miejsca osobę, która rzeczywiście będzie potrzebowała pomocy w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem.

W sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z usług przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prosimy o składanie do każdej placówki odrębnego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim.

Wójt Gminy
Urszula Ciężka

Opublikowano: 02 czerwca 2020 14:34

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 127

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.