kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Informacja dotycząca zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, powoływanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w Urzędzie Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10,  w godzinach urzędowania tj. 08.00-14.00.

W związku ze stanem epidemii i zawieszeniem bieżącej obsługi interesantów informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dokonać:

  • wysyłając zgłoszenie drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Radziejowice                       ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice (decyduje data wpływu do Urzędu);
  • przesyłając zgłoszenie (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.  do godz. 14:00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urząd@radziejowice.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Dodatkowe informacje na temat przyjmowania zgłoszeń dostępne są pod adresem: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/35792

Informacje można również uzyskać telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.  46/ 857-71-20.

Opublikowano: 07 kwietnia 2020 09:57

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 102

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.