kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi obecnie nabory wniosków w następujących konkursach:

1) XIII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2019. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. Nieprzekraczalnym terminem przesyłania zgłoszeń jest dzień 29 luty br. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod linkiem:

https://www.mazovia.pl/konkursy- szkolenia/laur-marszalka/art,39,xiii-edvcia-konkursu-o-laur-marszalka-woiewodztwa-mazowieckieqo-dla- mazowieckich-producentow-zvwnosci-za-nailepszy-produkt-roku-2019.html

2) XVII edycja konkursu „Smak ekologicznej żywności”. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Nieprzekraczalnym terminem przesyłania zgłoszeń przez placówki szkolne jest 27 marca br. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Ekokonkursy.

Ponadto w ramach współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej www.dialoq.mazovia.pl znajdą Państwo informacje na temat konkursu ofert w następujących obszarach:

  • "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie: 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych - nabór wniosków trwa do 27 lutego 2020 r.
  • „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym - nabór wniosków trwa do 27 lutego 2020 r.
  • „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” - nabór wniosków do 20 marca 2020 r.

Dodatkowych Informacji na temat ww. konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

-Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151, e-mail: agata.kowalczyk@mazovia.pl

-Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

Opublikowano: 21 lutego 2020 12:59

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 64

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.