kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zmiana numeru rachunku bankowego

Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulega numer rachunku bankowego na który dokonywać można wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy numer konta: 72 9302 1014 3900 0909 2000 0470

Pozostałe dane do przelewu: Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy Radziejowice.

Opublikowano: 08 stycznia 2020 08:28

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 342

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.