kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

System Zgłaszania Uszkodzeń i Awarii Pasa Drogowego

Miło nam Państwa poinformować, że Gmina Radziejowice uruchomiła elektroniczny System Zgłaszania Uszkodzeń i Awarii Pasa Drogowego, który umożliwia przesłanie informacji bezpośrednio do referatu Urzędu Gminy zajmującego się bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Udostępnione mieszkańcom rozwiązanie to element większego systemu w ramach którego Gmina Radziejowice uzyskała m.in. możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji dróg gminnych (łącznie z dokumentacją fotograficzną), wykonywania inwentaryzacji czy prowadzenia elektronicznych ksiąg obiektów drogowych będących własnością gminy.

System obsługi zgłoszeń został zintegrowany z systemem identyfikacji przestrzennej (portalem mapowym), a sama procedura zgłoszeniowa rozpoczyna się właśnie od wskazania konkretnej lokalizacji uszkodzenia na mapie gminy.

Co ważne, system zgłoszeń będzie działał 24 godziny na dobę i umożliwi przesłanie zgłoszenia także w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz poza godzinami pracy urzędu.

Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązanie pozwoli usprawnić i przyspieszyć komunikację pomiędzy mieszkańcami gminy, a pracownikami urzędu w sprawach związanych z uszkodzeniami dróg gminnych, a to z kolei przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i pojazdów.

Poniżej załączamy krótką instrukcję w jaki sposób korzystać z nowego rozwiązania.

Aby skorzystać z możliwości przesłania zgłoszenia dotyczącego uszkodzenia lub awarii pasa drogowego na drodze gminnej należy:

1. Uruchomić na komputerze, tablecie lub smartfonie dowolną przeglądarkę internetową i w pole adresu wpisać: http://www.sip.gison.pl/radziejowice lub kliknąć link

2. W prawym dolnym rogu strony, która się otworzy w okienku "Zgłoszenia i Formularze" należy kliknąć link „Dodaj nowe zgłoszenie o awarii:”

3. Pojawi się komunikat „Uwaga! Jesteś w trybie wskazania punktu”, a powyżej kursora myszki pojawi się znacznik w postaci niebieskiego pinu z opisem „Kliknij na mapę aby dodać punkt”

4. „Punkt” to lokalizacja na mapie miejsca w którym znajduje się uszkodzenie, które chcemy zgłosić.

5. Dla wygody, mapę można przybliżać i oddalać (zoomin, zoomout) korzystając z kółka myszki komputerowej zaś przesuwanie lewo/prawo odbywa się poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszki i jej przesuwanie. Te same czynności można wykonać tylko przy użyciu klawiatury. Przybliżanie/oddalanie wykonujemy przy użyciu klawiszy +/-, zaś przesuwanie lewo/prawo przy użyciu klawiszy kursora (ze strzałkami w 4 kierunkach)

6. Po zlokalizowaniu interesującego nas miejsca ustawiamy na nim niebieski znacznik i klikamy lewy przycisk myszki.

7. Pojawi się nowe okienko w które wpisujemy wymagane informacje:
Uzupełniamy rubrykę „Czego dotyczy usterka?” – np. pas drogowy, pobocze, jezdnia itp.
Uzupełniamy rubrykę „Dodaj opis usterki” – krótki opis uszkodzenia lub awarii (400 znaków).
Rubryki 3,4,5 służą do wpisania informacji o zgłaszającym.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe i bez ich wypełnienia zgłoszenie nie zostanie wysłane.

8. Po zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie można nacisną przycisk „OK” aby wysłać zgłoszenie. Naciśnięcie przycisku „Anuluj” spowoduje całkowite zamknięcie formularza i przejście do trybu ponownego wskazywania punktu.

9. Po wysłaniu zgłoszenia na podany w formularzu Państwa adres e-mail system wyśle korespondencję w której poprosimy o potwierdzenie zgłoszenia poprzez kliknięcie w załączony link. Dopiero po potwierdzeniu zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie i przekazane pracownikowi.

10. Jednorazowo można przesłać zgłoszenie dotyczące tylko jednego punktu. Jeśli zgłoszeń ma być więcej należy całą procedurę powtórzyć.

Opublikowano: 17 grudnia 2019 08:10

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 747

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.