kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Komunikat w sprawie funkcjonowania w Gminie Radziejowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 listopada 2019 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Radziejowice funkcjonował będzie w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach przy ulicy Kubickiego 3 (wejście jak do Ośrodka Doradztwa Rolniczego)  w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 31 października 2019 roku

Punkty

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca

 

 

 

I

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16
– punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek 1300-1700

Wtorek 1000-1400

Środa 800-1200

Czwartek 1300-1700

Piątek 1200-1600

Nr tel. (46) 854-33-93
Fundacja Honeste Vivere
adwokaci, radcowie prawni oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

 

 

 

 

 

 

II

Wiskitki, ul. Kościuszki 1

– punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Wtorek 1300-1700

Środa 1200-1600

Piątek 1200-1600

Fundacja Honeste Vivere
adwokaci, radcowie prawni, oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (Urząd Gminy)

– punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek 800-1200

Czwartek 1200-1600

 

Fundacja Honeste Vivere adwokaci, radcowie prawni, oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

 

 

 

 

 

III

 

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1 (Urząd Miasta i Gminy)

Wtorek 1200-1600

Adwokat Ewa Minor-Łunkiewicz

Środa 1300-1700

Czwartek 800-1000

Czwartek 1000-1200

Radca Prawny Aleksandra Regulska-Sobota

Radca Prawny Aleksandra Regulska-Sobota

Adwokat Ewa Minor-Łunkiewicz

 

 

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS)

Poniedziałek       800-1200

Piątek                 800-1200

Radca Prawny Katarzyna Markowska

Adwokat Paulina Słomińska-Kenig

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Opublikowano: 31 października 2019 12:28

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 197

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.