kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Prace geodezyjne na terenie powiatu żyrardowskiego

Starosta powiatu żyrardowskiego uprzejmie informuje, że na terenie powiatu prowadzone są czynności (m.in. pomiary geodezyjne) związane z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: OPGK Rzeszów S.A. i Geores Sp. z o.o., a zakończenie prac przewiduje się do 29.11.2019 r.

Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w tym art. 13 ust. 1 stanowi między innymi, że:

Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
- wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami,
- dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych,
- nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców ułatwienie geodetom wykonywania prac geodezyjnych.

Z up. Starosty
mgr inż. Franciszek Stawicki
Dyr. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opublikowano: 11 września 2019 08:52

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 265

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.