kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

IZBY ROLNICZE - WYBORY

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ogłosiła wybory do samorządu rolniczego na dzień 28 lipca 2019 r.. Chętne osoby do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w okręgu Gminy Radziejowice mogą zgłaszać swoje kandydatury od 28 maja 2019r. do
3 czerwca 2019r..

Zgłoszeń dokonywać można w Urzędzie Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 8, pok. 2, w godzinach pracy urzędu.

Do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej uprawnione są:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, mających siedzibę na terenie działania izby;

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe, mających siedzibę na terenie działania izby.

 

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszenia do Okręgowej Komisji Wyborczej

2. Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Pełnomocnictwo osoba prawna

Więcej informacji o Wyborach do Izb Rolniczych znajdują się na stronie internetowej http://www.mir.pl/

Opublikowano: 29 maja 2019 08:05

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

zalaczniki.zip [93.67 KB]

Wyświetleń: 274

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.