kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Zarządzenie Nr 10/2019

Wójta Gminy Radziejowice

z dnia  31.01.2019r.

 

w sprawie: zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

 

            Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym                               (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349,1432, 2500) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwołuje się zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Radziejowice, w celu przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich w miejscu, terminach i godzinach określonych                              w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Proponowany porządek obrad określony jest w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Projekt uchwały dotyczący zmiany Statutu Sołectw w Gminie Radziejowice, stanowiącym załącznik Nr 3  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                      

                                                                                                          Wójt Gminy Radziejowice

                                                                                                                  Urszula Ciężka

 

 

Opublikowano: 31 stycznia 2019 13:31

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

zarzadzenie_wojta_gminy_nr_10_2019_z_dnia_31012019r.doc [27 KB]

zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_10_2019_z_dnia_31012019r.docx [13.61 KB]

zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_nr_10_2019__z_dnia_31012019r.docx [12.64 KB]

zalacznik_nr_3_do_zarzadzenia_wojta_gminy_radziejowice_nr_10_2019_z_dnia_31012019r.doc [29.5 KB]

zarzadzenie_wojta_gminy_nr__11_2019_z_dnia_04022019r_1__popr.doc [32 KB]

Wyświetleń: 726

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.