kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

WARSZTATY EKONOMICZNE

 (link otworzy duże zdjęcie)

ZAJĘCIA EDUKACJI EKONOMICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY RADZIEJOWICE.

W dniach 3 i 4 grudnia 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej wzięli udział w warsztatach ekonomicznych realizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Zajęcia odbyły się w naszych placówkach, w ramach realizowanego przez SGH projektu pn. „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”).

Projekt ten obejmuje szereg działań z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do młodzieży w wieku 10-16 lat z obszaru województwa mazowieckiego, m.in. 30 jednodniowych warsztatów z zakresu edukacji ekonomicznej dla uczniów klas V-VIII z 15 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. Rekrutację do projektu pozytywnie przeszły aż dwie szkoły podstawowe z naszej gminy.

Celem Innowatorium jest aktywizacja dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich do rozwoju w obszarze ekonomii, finansów oraz przedsiębiorczości, a także stymulacja innowacyjnego, kreatywnego oraz krytycznego sposobu myślenia, nt. otaczających zjawisk społeczno-ekonomicznych. Program warsztatów składał się z 4 bloków tematycznych i zagadnień związanych z postawami przedsiębiorczymi, finansami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz zarzadzaniem zespołem.

W imieniu uczestników i Dyrektorów Szkół dziękujemy Kadrze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za przeprowadzenie ciekawych i wartościowych zajęć, rozwijających kreatywność naszych Młodych Ekonomistów.

Opublikowano: 10 grudnia 2018 12:00

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 421

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.