kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Informacja podatkowa

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE!          

 

Uwaga Płatnicy!

 

Termin na przesłanie do Urzędu Skarbowego PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R został skrócony do końca stycznia 2019 r, (a nie jak dotychczas – do końca lutego). Wprowadzono obowiązek przesłania wszystkich wyżej wymienionych  informacji wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Twój e-PIT

 

W 2019 r. nastąpi kolejny etap upraszczania zasad składania zeznań rocznych.

Ministerstwo Finansów od 15 lutego 2019 r. uruchomi nową e-usługę „Twój e-PIT”, za pomocą której rozliczy deklaracje podatkowe PIT-37 i PIT-38. Osoby, które rozliczają się z dochodów z pracy, a także emeryci i renciści (PIT-37) oraz podatnicy osiągający zyski z inwestycji giełdowych (PIT-38) nie będą musieli własnoręcznie wypełniać PIT-u. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)  przygotuje w wersji elektronicznej  na Portalu Podatkowym tzw. „Twój e-PIT”, czyli wypełnioną deklarację PIT-37 oraz PIT-38. Przygotowaną przez KAS deklarację podatnik będzie mógł zweryfikować i dopiero zatwierdzić. Aplikacja e-PIT umożliwi pobranie danych „Twój e-PIT” i pozwoli uzupełnić je o kwoty przychodów z innych źródeł oraz zmodyfikować koszty, a także zadba, aby podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach. Zatem podatnik będzie mógł zapoznać się z przygotowanym zeznaniem, zmodyfikować je, zaakceptować lub odrzucić, a nawet nie zrobić nic. Wówczas PIT zostanie złożony automatycznie (automatyczna akceptacja). Podatnik, który nawet nie zainteresuje się, czy ma obowiązek dopłacić podatek z pewnością się o tym dowie, bowiem Fiskus upomni się o swoje. Należy pamiętać, że na podatniku spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe i pełne rozliczenie podatku od wszystkich uzyskanych w danym roku dochodów. Wobec powyższego w każdym przypadku warto będzie sprawdzić PIT sporządzony przez KAS, szczególnie w sytuacji, gdy zeznanie musi być sporządzone na podstawie wielu informacji PIT-11 i PIT-8C. Sprawdzenie ma na celu dopilnowanie, że w zeznaniu zostały uwzględnione wszystkie dochody, które podatnik miał obowiązek wykazać oraz sprawdzenie wyniku końcowego rozliczenia. Podkreślić należy, że skrócony został termin zwrotu nadpłaty – z trzech miesięcy na 45 dni , jeśli zeznanie zostanie złożone elektronicznie.

Opublikowano: 29 listopada 2018 10:01

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 397

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.