kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Szkolenie dla hodowców świń - 29.09.2018 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ŻYRARDOWIE

Stanisław Tęsiorowski

 

Żyrardów, dnia   17-09-2018  r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Mszczonowa  zawiadamia, że dnia 25-09-2018r. o godz. 930(wtorek) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Mszczonowa odbędzie się szkolenie dla hodowców świń i osób zainteresowanych z terenu gmin Mszczonowa  i Radziejowic.

Tematy:

1. Szkolenie dla hodowców świń w zakresie zasad bioasekuracji gospodarstw (ASF).

3. Przeprowadzenie konsultacji z hodowcami świń w sprawie planowanego uwolnienia znacznych obszarów Polski – w tym powiatu żyrardowskiego, od choroby Aujeszkyego.

4. Przeszkolenie zainteresowanych rolników w sprawie wymagań weterynaryjnych przy uboju zwierząt na użytek własny, w celu wydania zaświadczenia uprawniającego do wykonywania takich ubojów.

Bardzo proszę o powiadomienie hodowców świń i osób zaineresowanych o powyższym spotkaniu.

Opublikowano: 18 września 2018 13:44

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 566

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.