kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW - „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”

 (link otworzy duże zdjęcie)

logzaradni.png

Gmina Radziejowice

informuje, iż trwa REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

do projektu finansowanego z Funduszy Europejskich
pn. „ZARADNI Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”

Przed uczniami kolejny rok szkolny z możliwością udziału w zajęciach projektowych. W ramach realizacji programu możliwe będzie uczestnictwo w następujących zajęciach i wydarzeniach szkolnych:

1: NOWOCZEŚNI NA RYNKU PRACY- blok zajęć kształtującychkompetencje kluczowe:

-       Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT,

-       JĘZYKI OBCE bez problemu na egzaminie,

-       GRA BIZNESOWA (postawy przedsiębiorczości),

-       DREAM TEAM warsztaty aktywnej pracy w grupie,

-       CREATIVE BEASTS kreatywny język angielski,

-       zajęcia z GARNCARSTWA.

2: Z EKSPERYMENTAMI ZA PAN BRAT- zajęcia rozwijające wiedzę z przedmiotów przyrodniczych oparte na metodzie eksperymentu pn.:

 -       PRZYRODNICZE LABORATORIUM.

W ramach tego poddziałania uczniowie będą mieli zorganizowane także wyjazdy edukacyjne do centrum eksperymentów – I semestr bieżącego roku szkolnego oraz pokazy naukowe – II semestr bieżącego roku szkolnego.

3: KOMPETENCJE INFORMATYCZNE – zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne:

-   zajęcia pozalekcyjne pn. „Robotyka-to lubię!”,

-   zajęcia pn. „MAPPTIPE Innowacyjne narzędzie do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych w gimnazjum” 1 grupa dla 12 uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką.

4: INDYWIDUALIZACJA- rozumiana jako wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPEDU), w tym młodszych poprzez prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej (kontynuacja terapii przez 4 uczniów) i/lub sensorycznej (24 uczniów- nowe zajęcia po zakupieniu wyposażenia pracowni sensorycznej), oraz zajęcia  grupowe oparte na manualnej terapii pn. „Arteterapia przy wykorzystaniu garncarstwa z uczniami niepełnosprawnymi” dla 9 uczniów do realizacji po stworzeniu pracowni garncarskiej.

Szczegóły w tym harmonogramy zajęć, dobór grup oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne w sekretariatach szkolnych.

Informacji udziela także Biuro projektu znajdujące się przy Gminnym Centrum Oświaty w Radziejowicach.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

 

Opublikowano: 10 września 2018 14:36

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

formularz_ix2018_uczen.pdf [233.48 KB]

wzor_deklaracji_uczestnictwa_uczen.pdf [222.15 KB]

wzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu_ix2018.pdf [251.29 KB]

plakat_2b.pdf [144.69 KB]

Wyświetleń: 611

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.