kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , dla obrębów ewidencyjnych Gminy Radziejowice

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) Wójt Gminy Radziejowice  zawiadamia , że w siedzibie Urzędu Gminy w Radziejowicach

ul. Kubickiego 10  , 96-325 Radziejowice w pok. nr. 8 w godzinach  9.00-14.00  w terminie

 

od  10.09.2018 r.  do 08.11.2018 r.

 

wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , dla obrębów ewidencyjnych Gminy Radziejowice .

 

Ponadto informuję iż w tutejszym Urzędzie Gminy dyżur konsultacyjny pełnił będzie autor projektów planów urządzania lasów przedstawiciel  Agencji Cezar , Pracownia Urządzania Lasu ul. Boczna 28 ,05-300 Mińsk Mazowiecki  w dniach :

24 września 2018 roku

  15 października 2018 roku

29 października 2018roku  

        w godz. 10.00-15.00

 

W myśl  art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska  ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów  nr tel.(46)855-22-19 wew. 29.

Starosta Żyrardowski wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków .Wnioski  należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu , oznaczenia nieruchomości , której pismo dotyczy.

W/w plany obowiązywać będą od 01.01.2019 r. do 31.12.2028r.i  będą podstawą do naliczenia podatku leśnego .

Mapy do uproszczonych  planów urządzania lasów  w wersji elektronicznej dostępne są po kliknięciu w link http://bip.radziejowice.pl/cms/12009/uproszczny_plan_urzadzenia_lasu

Opublikowano: 07 września 2018 11:21

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych , dla obrębów ewidencyjnych Gminy Radziejowice [321.22 KB]

Wyświetleń: 978

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.