kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

WOLONTARIUSZ POSZUKIWANY !!!

 

Jeśli jesteś chętny do działania na rzecz społeczności lokalnej, odpowiedzialny i zaangażowany w powierzone Ci  zadania dołącz do Organizatorów:

Święta Chleba w dniu 25 sierpnia 2018 r.
oraz Biegu Chełmońskiego w dniu 26 sierpnia 2018 r.

 

Zyskaj doświadczenie i dodatkowe punkty na etapie rekrutacji do szkół średnich*


Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Święto Chleba – Gminne Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach tel. 46 856 35 35; adres e-mail: biuro.powozownia@gmail.com

Bieg Chełmońskiego – Stowarzyszenie Żyr.A.F.A adres e-mail: kontakt@zyrafazyrardow.pl.

 

 

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku § 7,
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum kształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty (Dz.U.2017 poz. 586).

 

Opublikowano: 09 sierpnia 2018 13:11

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

wolontariusze.docx [178.91 KB]

Wyświetleń: 296

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.