kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Urzędzie Gminy Radziejowice

Podatniku złóż zeznanie przez Internet!

           www.szybkipit.pl           www.e-deklaracje.gov.pl

         Urząd Skarbowy w Żyrardowie informuje:

        Szybki PIT – to akcja o charakterze informacyjno-promocyjnym koordynowana przez Biuro Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów. Jej celem jest pomoc i zachęcenie podatników do szybkiego i łatwego rozliczania się przez Internet i nie odkładanie tego obowiązku na ostatnią chwilę. Jest to proste, szybkie i bezpieczne. Im szybciej zostanie złożony PIT, tym szybciej podatnik otrzyma zwrot podatku.

Zachęcamy do złożenia zeznania w formie elektronicznej – stanowisko komputerowe pokój nr 6 na parterze budynku.

                 Zwrot nadpłaty dla rodzin  wielodzietnych

                 Urząd Skarbowy w Żyrardowie informuje, że w 2018 r., wzorem poprzedniego roku, w ramach umacniania i wspierania rodzin wielodzietnych kontynuowana jest akcja preferencyjnego zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

                 Dyżury w Gminach

Pracownicy Urzędu będą przyjmować zeznania podatkowe za 2017 rok w niżej wymienionych urzędach  według harmonogramu:

dnia 04.04.2018r

Urząd Miejski w Mszczonowie                                9ºº - 11³º

Urząd Gminy w Radziejowicach                            12ºº – 14³º

dnia 05.04.2018r

Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej                       9ºº – 11³º

Urząd Gminy w Wiskitkach                                     12ºº -  14³º

dnia 10.04.2018r

Urząd Miejski w Żyrardowie                                    9ºº - 11³º

 

Opublikowano: 16 marca 2018 13:15

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 597

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.