kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Seminarium edukacyjne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych i Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org"

 

Serdecznie zapraszają grantobiorców FIO Mazowsze Lokalnie oraz

wszystkie aktywne grupy i organizacje

na seminarium edukacyjne

 

16 października  2017 roku w godzinach 15.45 – 19.30

w Żyrardowie (RESURSA, ul. 1 maja 45)


 Na seminarium dowiecie się Państwo m.in.:

- jakie metody angażowania mieszkańców przynoszą efekty,

- jak rozwijać działalność ekonomiczną w organizacjach i grupach społecznych,
- w jaki sposób planować i realizować inicjatywy lokalne,

- jak przygotować diagnozę w projekcie i wniosku o dofinansowanie.

 

Zaczynamy od rejestracji i ciepłego poczęstunku :)

 

Szczegółowy program seminarium w załączeniu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia

Zgłoszenia można przesyłać w odpowiedzi na e-mail, telefonicznie (605053554) lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego TUTAJ


Seminarium organizowane jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


 Zapraszamy :)

Katarzyna Niewczas

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

Anna Żelazowska-Kosiorek

Stanisława Retmaniak

Stowarzyszenie BORIS

Jakub Kamiński

Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org"

 

 

 

Program Seminarium

FIO Mazowsze Lokalnie

Żyrardów, 16 października 2017 r.

15.45 – 16.15

Rejestracja i ciepły poczęstunek

16.15 – 17.00

Prezentacje przedstawiające lokalne przykłady działań:

 

1. „Dajmy sobie czas” – inicjatywa rodzinnych i bardzo kreatywnych spotkań plenerowych – Katarzyna Wasylik-Komenduła, Klub Mam w Żyrardowie.

 

2. „Razem możemy jeszcze więcej” – opowieść o tym, że na małej wsi można robić wielkie rzeczy – Barbara Biała Grupa Razem z Puszczy Mariańskiej

 

17.00– 17.45

Działania lokalne: radość i wyzwanie.

Jak radzić sobie z problemami w trakcie realizacji projektu?

Dyskusja w grupach

17.45 – 18.00

Przerwa kawowa

18.00 – 19.30

Warsztaty w 3 grupach tematycznych

  1. Spółdzielnia socjalna, kooperatywa, działalność odpłatna – czyli czym jest ekonomia społeczna i jak można ją wprowadzić w swojej grupie/organizacji. – Stanisława Retmaniak, Stowarzyszenie BORIS
  2. Diagnoza potrzeb – praktyczny warsztat o tym na co zwrócić  uwagę badając lokalne problemy i opisując je we wniosku o dofinansowanie. – Anna Żelazowska-Kosiorek, Stowarzyszenie BORIS
  3. Inicjatywa i co dalej? - warsztat dotyczący tworzenia i realizowania planów rozwoju grup i organizacji lokalnych. – Jakub Kamiński, Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”

19.30

Podsumowanie i zamknięcie seminarium

 

 

Opublikowano: 09 października 2017 11:13

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 229

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.